Sökning: "SOC"

Visar resultat 1 - 5 av 739 uppsatser innehållade ordet SOC.

 1. 1. Omvårdnadsåtgärder som syftar till att minska ofrivillig ensamhet hos äldre i ordinärt boende : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Renner; Elin Holmberg; [2024]
  Nyckelord :Elderly; Involuntary loneliness; Nurses; Nursing interventions; Ordinary housing; Ofrivillig ensamhet; Omvårdnadsåtgärder; Ordinärt boende; Sjuksköterskans roll; Äldre människor;

  Sammanfattning : Bakgrund I takt med att den äldre befolkningen ökar, ökar även antalet äldre över 65 år som upplever ensamhet. Idag anses ofrivillig ensamhet utgöra ett folkhälsoproblem med bland annat en ökad dödlighet hos de drabbade. LÄS MER

 2. 2. Att lyfta fram kvinnors upplevelser: en studie om livmoderhalscancers påverkan på kvinnors sexuella hälsa : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Malin Carlborg; Linnéa Danielsson; Elin Mahrs Widelius; [2024]
  Nyckelord :Qualitative method; cervical cancer; gynecological cancer; nursing care; SoC Sense of coherence ; experiences; Kvalitativ metod; cervixcancer; gynekologisk cancer; omvårdnad; KASAM; erfarenheter ;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2020 rapporteras det globalt 604 000 nya fall av livmoderhalscancer. I 90% av fallen skedde dessa i låg- eller medelinkomstländer. Den vanligaste orsaken till livmoderhalscancer är infektion med HPV-virus som är en sexuellt överförbar infektion. LÄS MER

 3. 3. Barn med autismspektrumtillstånd, föräldrars erfarenheter och upplevelser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Martina Tajani; [2024]
  Nyckelord :Autism Spectrum Disorder ASD ; children; parents; experiences; challenges; Autismspektrumtillstånd AST ; barn; föräldrar; upplevelser; utmaningar;

  Sammanfattning : Introduktion: Autismspektrumtillstånd (AST) är en komplex neurologisk funktionsnedsättning som börjar tidigt i livet, under spädbarnsåldern eller i barndomen. De största utmaningarna för individer med AST ligger inom områden för social interaktion och kommunikation med andra människor, samt repetitivt beteendemönster. LÄS MER

 4. 4. Effective soil organic carbon monitoring in perennial agriculture systems - Sampling protocol development and evaluation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Maja Holm; [2024]
  Nyckelord :Physical geography; ecosystem science; soil organic carbon; soil sampling; perennial crops; carbon sequestration; carbon farming; Kernza™; soil organic carbon stock; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Perennial agriculture systems are gaining ground as a more sustainable alternative to conventional annual agriculture, partly for their potential to increase the soil organic carbon (SOC) content. Carbon farming is another hot topic for SOC sequestration, as it creates economic incentives for farmers. LÄS MER

 5. 5. Stress i relation till känsla av sammanhang och personlighetsdrag : En kvantitativ enkätstudie hos universitetsstudenter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Viktor Lindberg; Manusaqe Asani; [2024]
  Nyckelord :stress; sense of coherence; personality traits; university students; stress; känsla av sammanhang; personlighetsdrag; universitetsstudenter;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka hur upplevd stress korrelerade med känsla av sammanhang och personlighetsdrag och vidare att även undersöka om känsla av sammanhang och personlighetsdrag kunde predicera upplevelsen av stress hos universitetsstudenter, i Sverige. Metod: Studien använde ett kvantitativt tillvägagångssätt och genomfördes utifrån ett bekvämlighetsurval och med en digital enkät (n=111). LÄS MER