Sökning: "Exercise"

Visar resultat 1 - 5 av 2624 uppsatser innehållade ordet Exercise.

 1. 1. Effective Practice: Five strategies for effective piano practice

  Master-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Anela Bakraqi; [2022]
  Nyckelord :Effective practice; Strategies; Piano; Memorization; Self-recording; Mental practice; Performing Arts;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to examine five strategies to practice more effectively. Classical musicians, especially pianists, have to spend a lot of time practicing and it is important to make sure that the practice is effective. LÄS MER

 2. 2. Disengagment, Defection, Abandonment - Why? : A qualitative case study on reasons of disengagement from the Fridays For Future Movement in Västerås, Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Corinne Lejdström; [2022]
  Nyckelord :Disengagement; Fridays For Future; Biographical unavailability; Collective inefficacy; Hopelessness; Psychological pressure;

  Sammanfattning : This study explores a little researched question by the scholars of social movements - why activists disengage before the movement’s goals have been attained. Based on interviews with former and current activists of the Fridays For Future movement in Västerås, this study argues that disengagement occurs due to four reasons, either combined or separately. LÄS MER

 3. 3. En tvärsnittsstudie gällande ansträngningsinkontinens hos fysiskt aktiva nulliparous.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Evelina Löfgren; Lisa Boijort; [2022]
  Nyckelord :Nulliparous; women; physical activity; stress urinary incontinence; urinary incontinence; pelvic floor dysfunction;

  Sammanfattning : Bakgrund Urininkontinens är ett av de vanligaste kroniska hälsoproblemen i samhället, där få söker vård för sina besvär, vilket innebär en försämrad livskvalitet. Resultatet huruvida träning påverkar urinläckage varierar i tidigare forskningsstudier. LÄS MER

 4. 4. Effekten av bäckenbottenträning avseende urininkontinens i samband med graviditet : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Tove Olsson; Charlotte Alderblad; [2022]
  Nyckelord :bäckenbottenträning; fysioterapi; graviditet; urininkontinens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urininkontinens är ett stort folkhälsoproblem som drabbar mer än en halv miljon av Sveriges befolkning. Urininkontinens är den vanligaste komplikationen efter förlossning. Bäckenbottenträning är den främsta interventionen vid urininkontinens, trots det är det många som inte återhämtar sig. LÄS MER

 5. 5. Hur behandlas psykisk hälsa i gymnasieskolans undervisning? : En analys av läromedel i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Emelie Andersson; [2022]
  Nyckelord :Biology; Course literature; Health; High school; Mental Health; Nature science; Physical health; Quantitative analysis; Qualitative analysis.  ;

  Sammanfattning : Health is an interesting and highly relevant subject today. Physical health is something we see everywhere, in newspapers, on tv and social media, what to eat, how to exercise etc. Mental health however is still taboo even though it’s a growing problem in today’s society. LÄS MER