Sökning: "Cheka Diaz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cheka Diaz.

  1. 1. “Det ska heta unicorn-katt-dinosaurie tid!” : Barns delaktighet genom skapandet av sin egen bilderbok

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

    Författare :Cheka Diaz; Sachithra Wijewickrama; [2024]
    Nyckelord :children’s participation; democracy; preschool; storybooks; story telling; workshops;

    Sammanfattning : The usage of children’s books is a fundamental aspect within a preschool environment. Even though the content in such books are childlike, they are always written by adult authors who appropriates a child-perspective. LÄS MER