Sökning: "gender equality strategies"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade orden gender equality strategies.

 1. 1. REVOLVERMAN ELLER BOLAGETS MAMMA? En kritisk diskursanalys av framställningen av kvinnliga och manliga entreprenörer i Dagens Industri

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lisa Johannesen; [2024-03-04]
  Nyckelord :Diskurser; medier; affärstidning; Sverige; entreprenörskap; könsstereotyper;

  Sammanfattning : Equality in the news media has been a topic of discussion in a variety of contexts and with different aspects throughout history. We continue to ask ourselves what the definition of equality is and when a country can be defined as an equal society. LÄS MER

 2. 2. INTERSEKTIONALITET I EU:S JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGIER En innehållsanalys av EU:s jämställdhetsstrategier mellan 2010–2025

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Michaela Karlsson; [2024-02-05]
  Nyckelord :EU; gender equality; gender equality strategies; intersectionality; qualitative literature analysis EU; jämställdhet; jämställdhetsstrategi; intersektionalitet; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : The European Union (EU) has since the Treaty of Rome 1957 pursued the goal of gender equality and one effort is through their gender equality strategies. In recent years EU also has had an increased emphasis on intersectionality. LÄS MER

 3. 3. Gender Equality in the English Classroom : Teachers’ Attitudes Toward Incorporating Gender Equality in Their Teaching of Upper Secondary School English

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Johanna Ly; [2024]
  Nyckelord :Teachers; upper secondary school; EFL; group work; cooperative learning;

  Sammanfattning : The aim of this study is to attain a deeper understanding of how English teachers approach the incorporation of gender equality in their English teaching, and the challenges and successes encountered in their pedagogical method. The study takes a qualitative approach, where the research examines the attitudes, teaching strategies and practical experiences of English teachers through semi-structured interviews. LÄS MER

 4. 4. Imperfekta våldsoffer och behovet av en normkritisk socialtjänst - en kvalitativ intervjustudie om normer inom socialt arbete med våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Lo Candell; Rafah Alnayef; [2024]
  Nyckelord :social work; intimate partner violence; gender norms; norm-criticism; qualitative; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aimed to explore Swedish social workers’ experiences of the influence of social norms in their work with people subjected to intimate partner violence. The aim was also to explore how social workers relate to norm-critical perspectives within social services. LÄS MER

 5. 5. Trygga Rum: En studie kring separation, kropp och känsla i könsseparatistiska musiksammanhang

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Moa Benjaminsson Randén; Vendela Holmberg; [2023-04-17]
  Nyckelord :Separatism; normativity; gender performativity; claiming space; separatist music rooms; the gender disciplining gaze; music practice; feminism; emotion;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how participants and organisers of separatist musical contexts experience the environment within these spaces based on norms, emotions and body. The theoretical framework mainly draws on Sara Ahmed’s (2014) theories on body and affect written in The Cultural Politics of Emotion. LÄS MER