Sökning: "upper secondary school"

Visar resultat 1 - 5 av 2150 uppsatser innehållade orden upper secondary school.

 1. 1. En skola fri från verbal mobbning. En studie av gymnasieskolans specialpedagogers perspektiv om förebyggande arbete mot verbal mobbning.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sara Pejman; [2020-04-01]
  Nyckelord :verbal mobbning; förebyggande arbete och åtgärder; specialpedagoger;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om verbal mobbning i två gymnasieskolor. Mer precist beskrivs fyra specialpedagogers syn på det förebyggande arbetet som sker mot verbal mobbning. LÄS MER

 2. 2. Grepp om begreppen IB-elevers användning av litteraturvetenskaplig terminologi

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Karin Sjölander; [2020-03-06]
  Nyckelord :literary terminology; poetry; International Baccalaureate; Language A Literature; upper secondary education; close reading;

  Sammanfattning : This study investigates the use of literary terminology in student poetry commentaries. 40 upper secondary school literature students on the International Baccalaureate Diploma Programme are asked to note down their obser-vations on a previously unseen poem, ”Utvandrarna” by Swedish poet Kjell Espmark (1972). LÄS MER

 3. 3. Linguistic Differences in Real Conversations: Human to Human vs Human to Chatbot

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Eirini Silkej; [2020-03-02]
  Nyckelord :engelska; English learner; Natural language processing; Artificial Intelligence; AI; Linguistics and AI; Text messaging; Instant Messaging; IM; Chatbot; Mitsuku; Computermediated communication; CMC;

  Sammanfattning : This study investigates how students communicate in writing when they know thattheir conversational partner is a human being in comparison to how they communicate whenthey know their partner is a chatbot. The participants are upper secondary students of English. LÄS MER

 4. 4. Enfoque por tareas en la enseñanza del español como lengua moderna en el bachillerato en Suecia : Un estudio sobre los pensamientos de profesores de cómo enseñar l expresión escrita

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Victoria Tapia Balado; [2020]
  Nyckelord :Español como lengua moderna; enseñanza basada en tareas; expresión escrita; retroalimentación; perspectiva del profesor; bachillerato sueco;

  Sammanfattning : El propósito del presente estudio es investigar cómo cinco profesores titulados enseñan la expresión escrita en el bachillerato que aprenden el español cómo una lengua moderna (ELM), explorando asimismo la manera de cómo ellos trabajan con la retroalimentación en producciones escritas. Existen muchos estudios con varios enfoques que investigan la enseñanza de lenguas basada en tareas (ELBT), desde las perspectivas de los profesores hasta investigar la efectividad de dicho método, sin embargo, hasta hoy en día no se han publicado estudios en Suecia que se han centrado en explorar la perspectiva del profesor con relación a dicho método y que al mismo tiempo se enfoca en explorar cómo la retroalimentación como una actividad para aprender la lengua y mejorar la expresión escrita. LÄS MER

 5. 5. Afrika i svenska läroböcker i historia : En undersökning om hur Afrika framställs i svenska läroböcker i historia för gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emil Svanström; [2020]
  Nyckelord :Africa; History; Textbooks; Portrayal; Postcolonialism; Afrika; Historia; Läroböcker; Läromedel; Framställning; Postkolonialism;

  Sammanfattning : Abstract The aim of this study was to investigate how the African continent, its people and its history were portrayed in a selection of Swedish history textbooks for upper secondary school that were published in the period 2000-2010. In addition, the aim was also to investigate how the portrayal of Africa might have changed over time compared to the portrayal of Africa in textbooks before 2000. LÄS MER