Sökning: "upper secondary school"

Visar resultat 1 - 5 av 3124 uppsatser innehållade orden upper secondary school.

 1. 1. Navigating through life with metaphors as a guide. : An analysis about mind style and metaphors in John Green's The Fault In Our Stars and its pedagogical use.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Frithiof Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Mind style; Metaphor; Reality; EFL Classroom; Upper Secondary School; Motivation.;

  Sammanfattning : This essay offers a literary study of John Green’s novel The Fault In Our Stars which was published in 2012. This thesis argues that Hazel and Augustus are portraying unorthodox mind styles, and they are demonstrating this with their use of and stance towards metaphors. LÄS MER

 2. 2. "I immediately think about philosophy" : A study of learners' attitudes toward English poetry in the EFL classroom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Larsson; [2023]
  Nyckelord :second language learning; English foreign language; literature; poetry; attitudes; motivation; learner perspective; Swedish upper secondary school; Sweden;

  Sammanfattning : Poetry has great potential benefits for second language (L2) classrooms as a source for increasing language awareness and linguistic structures different from the rules learners may be taught in class. This potential of poetry and methods for teaching poetry is relatively well researched, while the learner perspective has received comparatively little attention. LÄS MER

 3. 3. Islamofobi i läromedel? : En innehållsanalys gällande öppna och slutna föreställningar om muslimer och islam i digitala läromedel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Christoffer Byhlin; [2023]
  Nyckelord :digitala läromedel; innehållsanalys; islam; islamofobi; muslimer;

  Sammanfattning : Given the increased debates concerning Muslims and Islamophobia in Sweden, the purpose of this essay has been to investigate the ways in which open and closed views about Muslims and Islam are expressed in digital teaching materials for lower and upper secondary school in the subject of religious studies, through a theoretical lens of Islamophobia. The first two investigated issues have therefore dealt with the ways in which open and closed ideas about Muslims and Islam are expressed in the teaching materials. LÄS MER

 4. 4. Effects on EFL Students’ Motivation and Development using Formative Assessment

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Nora Asllani; Rahmana Kosuta; [2023]
  Nyckelord :Formative assessment; Student motivation; Student development; Second language acquisition; EFL; Upper secondary school;

  Sammanfattning : In recent years, research has been done on formative assessment and its connection to student motivation and development, showing both benefits and disadvantages of using the practice. This study investigates further how formative assessment affects students’ motivation and language development in an EFL (English as a foreign language) context, and the possibilities of implementing formative assessment in Swedish upper secondary classrooms. LÄS MER

 5. 5. Genus i bildsamtal : En kvalitativ studie om svenska gymnasieelevers bildtolkningspraktiker ur ett genusperspektiv

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Annie Olsson; [2023]
  Nyckelord :Bildsamtal; Genus; Skola; Bildsemiotik;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra gymnasieelevers bildtolkningspraktiker ur ett genusperspektiv, med intentionen att utveckla användandet av bildanalys i bildundervisning med genusperspektiv. Metoden som används är en kombination av semistrukturerade gruppintervjuer och fotoelicitering, där intervjumomenten konstruerats som bildsamtal. LÄS MER