Sökning: "group work"

Visar resultat 1 - 5 av 7140 uppsatser innehållade orden group work.

 1. 1. “De tror att jag hänger med kriminella, att jag är farlig, fast egentligen är det tvärtom ”. En kvalitativ studie om hur mediebevakningen på Göteborgs förorter påverkar identitetsskapandet hos ungdomar boende i områdena

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jennifer Gunnarsson; Maja Pettersson; [2024-03-04]
  Nyckelord :Förort; media; medieskugga; ungdomar; stigma; identitet; mottagarperspektiv; receptionsanalys; encoding decoding; sociala medier;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how youth residing in the suburbs of Gothenburg perceive the media portrayal of their residential areas and how this representation influences their self-image and identity. To address the study's objectives, three research questions have been formulated to gain a deeper understanding of the subject: 1. LÄS MER

 2. 2. ‘‘ JAG VET INTE RIKTIGT VAD JAG SKA TRO! ’’. En kvalitativ studie i ungdomars förhållningssätt till desinformation på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Johanna Kolflaath; [2024-03-01]
  Nyckelord :Desinformation; Ungdomar; Mediekompetens; Nyhetsnavigering; Sociala Medier;

  Sammanfattning : Disinformation, i.e. intentionally false content disseminated with the aim of reaching a particular group to influence their views on a topic or issue, has become increasingly common with the rise of digital media and a clear threat to democratic values, according to research. LÄS MER

 3. 3. Ett sandkorn innehåller kungariken – eller inte C.G. Jungs svarta böcker i ljuset av brottet med Freud

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Svante Liljeäng; [2024-02-14]
  Nyckelord :Jung; Freud; Psykoanalys; Analytisk psykologi; Black Books; Mytologi; Borderline; Brikolör; Det vilda tänkandet; Lévi-Strauss; Psychoanalysis; Black Books; Mythology; The savage mind; Bricoleur; Analytical psychology;

  Sammanfattning : Carl Gustav Jung started to write his Black books, in which he saw himself analyzing unconscious fantasies, during the same time that he leaved the psychoanalytical movement and broke off his personal relations with Sigmund Freud. This thesis sees the interpretation of these books through a wider contextualization. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnadsåtgärder som syftar till att minska ofrivillig ensamhet hos äldre i ordinärt boende : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Renner; Elin Holmberg; [2024]
  Nyckelord :Elderly; Involuntary loneliness; Nurses; Nursing interventions; Ordinary housing; Ofrivillig ensamhet; Omvårdnadsåtgärder; Ordinärt boende; Sjuksköterskans roll; Äldre människor;

  Sammanfattning : Bakgrund I takt med att den äldre befolkningen ökar, ökar även antalet äldre över 65 år som upplever ensamhet. Idag anses ofrivillig ensamhet utgöra ett folkhälsoproblem med bland annat en ökad dödlighet hos de drabbade. LÄS MER

 5. 5. Vårdpersonalens hälsofrämjande arbete inom rättspsykiatrisk vård : En kvalitativ fokusgruppstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Markus Söderberg; Pär Johansson; [2024]
  Nyckelord :Health promotion; health; forensic psychiatry; physical activity; nursing staff; patient; Hälsofrämjande arbete; hälsa; rättspsykiatri; fysisk aktivitet; vårdpersonal; patient.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige vårdas patienter som är dömda till rättspsykiatrisk vård och den begränsade vårdmiljön inom rättspsykiatrin kan ha en negativ effekt på patienternas hälsa. Patienterna har förutom psykiatrisk problematik även ökad dödlighet, risk för somatisk sjukdom och fetma jämfört med övriga befolkningen. LÄS MER