Sökning: "physical activity"

Visar resultat 1 - 5 av 2793 uppsatser innehållade orden physical activity.

 1. 1. Impact of COVID-19 pandemic on the diet, lifestyle, and well-being of young Swedes participating in the I.Family study.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Lisianne Passos Luz; [2023-01-09]
  Nyckelord :COVID-19; lifestyle; diet; physical activity; well-being; young people;

  Sammanfattning : Introduction: Globally, the COVID-19 pandemic has caused social disruptions that have led to changes in our lives. Young people may be especially susceptible to disruptions during their formative years. LÄS MER

 2. 2. Fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av att motivera beteendeförändring i form av träning hos patienter med reumatisk sjukdom : En kvalitativ intervjustudie

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Marko Lazarevic; Jonathan Malmbom; [2023]
  Nyckelord :Exercise; qualitative research; rheumatic diseases; experience; behavioral change.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Reumatiska sjukdomar är en vanlig orsak till inaktivitet hos de drabbade, även om fysisk aktivitet och träning enligt flertalet studier påvisats ha positiva effekter för sjukdomsbilden. Fysioterapeuter arbetar mycket med att motivera dessa patienter till beteendeförändring men deras roll i arbetet med motivation är mindre utforskat. LÄS MER

 3. 3. Effekt av korta pauser av fysisk aktivitet på glukosvärde vid långvarigt sittande hos individer med Diabetes typ-2 eller övervikt : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Amadou Sisohore; Oskar Linder; [2023]
  Nyckelord :Diabetes; overweight; physical activity; glycemic control; prolonged sitting;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes är en allvarlig folkhälsosjukdom som påverkar kroppens egen möjlighet till att reglera blodets glukosvärde. Den största riskgruppen för att utveckla diabetes typ 2 är individer med övervikt. Regelbunden fysisk aktivitet har visat positiv inverkan på såväl glukosvärden. LÄS MER

 4. 4. Upplevd meningsfullhet och välbefinnande hos ensamboende pensionärer över 65 år genom aktiviteter med sin hund - en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Linda Grundén; Johanna Wernerheim Sobhie; [2023]
  Nyckelord :Aktivitetsmönster; äldre; husdjur; roll; välmående; sociala relationer; arbetsterapi; aktivitetsvetenskap; Occupational patterns; elderly; pets; wellness; social interactions; occupational therapy; occupational science; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: Transition from work to retirement can affect well-being through changed activities and roles. Meaningful activities are important to maintain health. Activities could be defined by doing, being, becoming and belonging, and meaning and well-being are related to doing activities with their dog. LÄS MER

 5. 5. Broar och sociala band : En intervjustudie om språkcaféers roll i invandrares sociala integration  

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Jasmin Henschel; [2023]
  Nyckelord :Social integration; language café; immigrants; intercultural meetings; intercultural communication; core-domains of integration; social connections;

  Sammanfattning : This text sets out to shed light on certain aspects of immigrant integration in Sweden. Focus for this study was immigrants’ social integration, i.e., creating personal long-term connections with members of the host society. LÄS MER