Sökning: "Race"

Visar resultat 1 - 5 av 969 uppsatser innehållade ordet Race.

 1. 1. "I'LL SPEAK FOR BOTH SIDES": Coloniality and Hybridity in Identity Construction in Leslie Marmon Silko's Ceremony

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Filippa Kakavand; [2024-03-21]
  Nyckelord :Leslie Marmon Silko; Ceremony; postcolonialism; coloniality; hybridity; magical realism; identity; storytelling; Indigenous; Native American literature;

  Sammanfattning : This study explores the complex relations between coloniality and hybridity in identity construction for the Native American community in Leslie Marmon Silko's novel Ceremony. The study aims to examine how these literary techniques contribute to the protagonist's construction of identity, specifically focusing on his mixed-race identity and the way in which coloniality influences his experience. LÄS MER

 2. 2. Den automatiserade läkaren: Räddaren i nöden eller en juridisk huvudvärk?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ara Haydar; [2024-03-05]
  Nyckelord :AI; AI-system; bias; cancerdiagnostik; CRT; GDPR; personuppgifter; tech law;

  Sammanfattning : På senare tid har artificiell intelligens (AI) blivit en betydande komponent inom cancerdiagnostik, där den används för att förutse, automatisera och förbättra kritiska processer. Trots dessa fördelar reser sig komplexa juridiska utmaningar i samband med den ökande användningen av AI inom detta område, främst på grund av att lagstiftningen ännu inte har anpassats till den snabba teknologiska utvecklingen. LÄS MER

 3. 3. En antirasistisk förskola. En litteraturstudie om förskolans arbete med antirasism.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Strömberg; Sabrina Pijuk; [2024-02-26]
  Nyckelord :Rasifiering; Rasism; Antidiskrimineringsarbete; Pedagogens förhållningssätt och Pedagogiskt ledarskap.;

  Sammanfattning : Denna forskningsöversikt syftar till att undersöka vad tidigare forskning erhåller om antirasistiskt arbete i förskolan. Förskolan har ett tydligt demokratiskt uppdrag och arbetslaget ska aktivt samverka för att förebygga diskriminering och kränkande behandling. LÄS MER

 4. 4. Artificial Intelligence In The Field Of Archaeology

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Philip Gonzalez; [2024-01-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Artificial intelligence is something the world has only just been starting to get a grasp on. The race for who can create the best model is taking place all around the globe. In archaeology, the usage of programs like these is tested every day and through many trials, usable solutions are slowly being born. LÄS MER

 5. 5. Drag Slang in RuPaul’s Drag Race : Strategies and Success of the Japanese Translation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Ossi Artturi Väätäinen; [2024]
  Nyckelord :Drag queen; Slang translation; Audiovisual translation; English Japanese translation; Queer community;

  Sammanfattning : This paper presents a study on the translation of slang used by drag queens. The study aims to examine how the slang used by drag queens in RuPaul’s Drag Race season 12 is translated into Japanese. The translation strategies used are revealed and the faithfulness of the translation is discussed. LÄS MER