Sökning: "livets slutskede"

Visar resultat 1 - 5 av 839 uppsatser innehållade orden livets slutskede.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda barn i livets slutskede

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sif Poulsen; Johanna Eriksson; [2022-01-18]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; upplevelse; pediatrisk palliativ vård; barn i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vårda barn i livets slutskede är en arbetsuppgift som ingår i många sjuksköterskors vardag och något de flesta sjuksköterskor kommer stöta på någon gång under sitt yrkesliv. Att vårda barn i livets slutskede är en påfrestande arbetsuppgift för sjuksköterskan som kan väcka många starka känslor. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors kommunikation med patienter i palliativ vård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnea Evenson; Daniel Zackrisson; [2022-01-18]
  Nyckelord :Palliativ vård; Kommunikation; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård är en omfattande process där kommunikation beskrivs som en hörnpelare i vården. Kommunikation kan uttryckas både verbalt och ickeverbalt. Patienter som är i behov av palliativ vård kan uppleva svår ångest och existentiell stress i livets slutskede som kan underlättas med hjälp av samtal. LÄS MER

 3. 3. Läkarassisterat självmord - en enkätundersökning bland sjuksköterskestudenter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Louise Axelsson; Ebba Stenström; [2022]
  Nyckelord :Läkarassisterat självmord; enkätstudie; sjuksköterskestudenter; inställningar; etiska konflikter; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syftet är att jämföra svenska sjuksköterskestudenters inställning till läkarassisterat självmord, och undersöka om det finns skillnader i inställningar mellan studenter i termin 4, 5 och 6. Studien är av kvantitativ metod och syftet har undersökts genom en digital enkät. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jan Josefsson; Lidia Yhdego Hailemariam; [2022]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; Erfarenheter; Palliativ vård; Vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Drygt 40 miljoner personer i världen är i behov av palliativ vård varje år och av dessa är cirka 70 000 bosatta i Sverige. Palliativ vård innebär att vårdpersonal ökar livskvalitén eller lindrar lidandet för patienter med en obotlig sjukdom. Litteraturstudiens teoretiska referensram utgick från de fyra hörnstenarna. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelse av palliativ vård  i livets slutskede på sjukhus - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Maja Holmstedt; Julia Blomstrand; [2022]
  Nyckelord :care environment; emotions; experience; person-centred nursing; qualitative design; kvalitativ design; känslor; personcentrerad omvårdnad; upplevelse; vårdmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård är ett förhållningssätt där patienter med obotlig sjukdom behandlas i syfte att främja välbefinnande och lindra lidande. Sjuksköterskans roll i den palliativa vården innefattar en beredskap inför oväntade och oförutsägbara situationer. LÄS MER