Sökning: "livets slutskede"

Visar resultat 1 - 5 av 1067 uppsatser innehållade orden livets slutskede.

 1. 1. KULTURKROCKAR INOM PALLIATIV VÅRD – SJUKSKÖTERSKANS ERFARENHET. En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rosario Herrera Ahumada; Emma Karlsson; [2024-01-29]
  Nyckelord :Transkulturell omvårdnad; palliativ vård; kulturell kompetens; sjuksköterska; personcentrering; postkolonial; erfarenheter; anpassning; delaktighet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mångfalden i Sverige ökar vilket leder till att möten mellan kulturer blir allt vanligare. Detta kommer ställa högre krav på sjukvårdspersonal i palliativ vård att möta andra kulturer och tillgodose kulturella behov. LÄS MER

 2. 2. Anhörigas upplevelser av den palliativa vården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Clara Zwiefelhofer; [2024]
  Nyckelord :Communication; experiences; family caregiver; palliative care; relatives.; Anhörig; familjevårdgivare; kommunikation; palliativ vård; upplevelser;

  Sammanfattning : Introduktion: I Sverige dör 90,000 individer årligen varav cirka 80% bedöms vara i behov av palliativ vård. Patientgrupperna med störst behov av palliativ vård är bland annat cancerpatienter, demenssjuka och hjärt- och kärlsjuka personer. LÄS MER

 3. 3. Att vårda patienter i livets slutskede : En litteraturöversikt över sjuksköterskans erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ayaan Ahmed Mohamed; Yara Mohammed Alzagher; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede i hemmet : En litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Viktor Quist; Rebecka Axelsson; [2024]
  Nyckelord :emotions; end of life care; home care; nurse experience; palliative care; palliativ vård; livets slutskede; erfarenhet; sjuksköterskor; patientens hem;

  Sammanfattning : Background: Every year in Sweden, approximately 90,000 people die. Some die due to trauma or terminal illness, while others die from natural causes. When patients are in a terminal condition, they can receive support and nursing care from nurses in their own homes. LÄS MER

 5. 5. NÄR EN NÄRSTÅENDE AVLIDER : Sjuksköterskors erfarenheter i mötet med anhöriga

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Angelica Hahlin; Anna Widmark; [2024]
  Nyckelord :Anhöriga; erfarenheter; palliativ vård; sjuksköterskor; vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Background: The patient’s last days affect the relative immensely and without support the relative can suffer from prolonged grief and ill health. In the meeting between nurses and relatives of patients who receive end of life care, it is important to also see the relatives as individuals. LÄS MER