Sökning: "underlåtenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade ordet underlåtenhet.

 1. 1. Den passive observatörens straffrättsliga ansvar : En studie av passivitet i förhållande till brott

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonathan Franzén Boger; [2020]
  Nyckelord :Underlåtenhet; straffrätt; passivitet; medverkan; annans brott;

  Sammanfattning : The subject of this essay is passivity regarding criminal activity, more specifically the which responsibility the passive observer holds regarding an ongoing crime. The essay is handling three different viewpoints regarding this question; pure omissions, omissions regarding a legal responsibility to act and omission regarding participation in another’s criminal activity. LÄS MER

 2. 2. Medansvaret och dess avslut : – i ljuset av sänkningen av aktiekapitalet och nyare praxis

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Karl Stolpstedt; [2020]
  Nyckelord :aktiebolagsrätt; aktiekapital; kapitalbrist; kapitalbristregler; kapitalskyddet; borgenärsskydd; tvångslikvidation; konkurs; förlikning; specialpreskription; medansvar; personligt betalningsansvar.;

  Sammanfattning : Det har i svensk rätt funnits aktiebolagsrättsliga bestämmelser om tvångslikvidation sedan 1895. Ett övergripande syfte med bestämmelserna är att sätta upp gränser för hur länge en förlustbringande verksamhet får fortsätta innan verksamheten måste avbrytas och bolaget avvecklas. LÄS MER

 3. 3. Arbetsplatsolycka eller arbetsmiljöbrott? – En kvalitativ studie av straffmätningen vid vållande till annans död på arbetsplatser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Shadi Nilsson; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; arbetsrätt; kvalitativ fallstudie; arbetsplatsolyckor; vållande till annans död; underlåtenhet; medvetet risktagande; vinstsyfte; straffvärdemätning; straffvärde; straffmätning; påföljd; villkorlig dom; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Varje år dör runt 40 till 60 arbetare på svenska arbetsplatser. För att sätta det i kontext kan nämnas att 43 människor miste livet i dödligt skjutvapenvåld år 2018. LÄS MER

 4. 4. Mellan förbud och skyldighet - Om lärares rätt att fysiskt ingripa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emil Sandgrim; [2019]
  Nyckelord :offentlig rätt; arbetsrätt; lärares rätt att fysiskt ingripa; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inom den svenska skolan bär lärarna ett stort ansvar. De ska inte bara förmedla kunskap till sina elever. De har även en skyldighet att upprätthålla ordning och garantera trygghet och studiero för eleverna. Därtill utsätts lärare för hot och våld på sin arbetsplats. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars passivitet vid brott mot barn - En studie av straffrättsligt underlåtenhetsansvar.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Mikaelsson; [2019]
  Nyckelord :Passivitet; kriminalisering; rättsliga principer; barn; våld i nära relation; barnets bästa; barnkonventionen; underlåtenhet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER