Sökning: "revision"

Visar resultat 1 - 5 av 1413 uppsatser innehållade ordet revision.

 1. 1. Vilka kvaliteter upphandlas? En studie om värdering av hållbarhetskrav vid offentlig upphandling

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Fredrik Nilsson; [2019-02-07]
  Nyckelord :hållbarhetskrav; offentlig upphandling; produktifiering; värdering av kvaliteter;

  Sammanfattning : Syfte:Den här studien syftar till att bidra med ökad kunskap om hur produkter tillskrivs kvaliteter i samband med offentlig upphandling. Fokus för studien kommer att ligga på hur hållbarhetsfrågor omvandlas till kvaliteter som värderas i samband med upphandlingen. LÄS MER

 2. 2. Systemic risks with Contingent Convertible Bonds : A simulated study in systemic risks of triggering CoCos in a stressed European banking system.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Mathias Lien Oskarsson; [2019]
  Nyckelord :Contingent Convertible Bonds; CoCo; Additional Tier 1; Systemic risk; EBA Stress test; Simulation; Point of Non-Viability; Financial resiliency.;

  Sammanfattning : Ever since the great financial crisis of 2008 regulators have pushed toward more resilient banks, resulting in more demanding regulation and an increase of regulator’s insight and power. Through the revision of the BASEL framework, Contingent Convertible Bonds were introduced in 2010 as a part of regulatory capital and has since then grown increasingly popular. LÄS MER

 3. 3. Revisorn och digitaliseringen : En kvalitativ studie om nya förväntningar på revisorns kompetens

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linus Larsson; Måns Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering Informationsteknik Kompetenskrav Revision Revisor;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har bidragit till en omfattande förändring av många branscher. Revision och kraven på revisorns kompetens är i stor utsträckning styrt av regler, men i och med digitaliseringen har det i forskningen framkommit nya förväntningar på vad revisorn ska besitta för kompetenser. LÄS MER

 4. 4. Digitaliseringens påverkan på revisionen : Vilken påverkan har digitaliseringen haft på revisionsmetodiken och revisionskvaliteten?

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Robin Frykenberger; [2019]
  Nyckelord :Audit Data Analytics; Audit Methodology; Audit Quality; Automatization; Digitalization; Robotics.; Automatisering; Digitalisering; Revisionsdataanalys; Revisionskvalitet; Revisionsmetodik; Robotisering.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att förklara och förstå digitaliseringens påverkan på revisionen. Revisionsbranschen är idag inne i en betydande förändringsprocess där traditionella metoder ersätts med modernare revisionstekniker. Digitaliseringen sägs vara en stark drivkraft till denna förändring, vilket har en stor påverkan på yrket. LÄS MER

 5. 5. Greenland: The Master Shaper of the Arctic? : A study about making change happen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Valentin Erik Martinez Strömberg; [2019]
  Nyckelord :Greenland; Arctic governance; phronesis; ontological security theory; change; narratives; governmental practices; power;

  Sammanfattning : The Arctic region is changing. This is an oft-cited statement researcher, policy-makers and the general public say about the Arctic. But who can change the Arctic order? This academic paper is interested in determine Greenland’s role and ‘actorness’ in this changeable region. LÄS MER