Sökning: "revision"

Visar resultat 1 - 5 av 1660 uppsatser innehållade ordet revision.

 1. 1. Identifying Metrics For Measuring Maintainability Of Models Defined in SystemWeaver

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Abdullah Awad; Sinan Saleh; [2021-03-03]
  Nyckelord :Computer science; Software engineering; Case study; Models; Maintainability; Patterns; Metrics;

  Sammanfattning : Software maintenance forms a crucial activity of any viable software system. Sometimes it becomes the most expensive and time-consuming phase in the life cycle ofthe software product. Software maintainability on the other hand, measures howeasy it is for a software product to be modified. LÄS MER

 2. 2. Big data inom revision och redovisning En studie om big data i relation till revision och redovisning i svensk populärpress

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fanny Cagius; Sara Rutgersson; [2021-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Legitimitet och frivillig revision : En kvalitativ studie om tankemönster bakom argumenten för valet gällande frivillig revision

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Mathilda Björklund; Linda Lövgren; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kommer vi någonsin återgå till det normala? : En studie om kommunrevisionens ändrade arbetsuppgifter och arbetsrutiner under covid-19

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Anisa Hodzic; Erland von Hofsten; [2021]
  Nyckelord :Revision; kommunrevision; arbetsuppgifter; arbetsrutiner; digitalisering; teknologisk acceptans; covid-19;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Datum: 2021-05-31  Nivå: Kandidat/Magisteruppsats Företagsekonomi, 15 hp  Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola  Författare: Anisa Hodzic (98/11/06), Erland von Hofsten (95/04/13)  Titel: Kommer vi någonsin återgå till det normala?  Handledare: Esbjörn Segelod  Nyckelord: Revision, kommunrevision, arbetsuppgifter, arbetsrutiner, digitalisering, teknologisk acceptans, covid-19.  Forskningsfråga: Hur har covid-19 påverkat revisorernas arbetsuppgifter och arbetsrutiner inom kommunal sektor?  Syfte: Studiens syfte är att beskriva och analysera om hur den rådande covid-19 krisen har påverkat arbetsuppgifter och arbetsrutiner för revisorer inom den kommunala sektorn. LÄS MER

 5. 5. Revision i en digitaliserad värld : En kvalitativ studie om hur digitala kompetenser formar yrkesrollen som revisor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Max Hemström; Olle Westman; [2021]
  Nyckelord :Digital kompetens; dataanalys; institutionell teori; yrkesroll; kultur-kognitiv pelare; normativ pelare; regulativ pelare; kompetensutveckling; learning by doing;

  Sammanfattning : Digitaliseringens framfart formar samhälle, arbetsmarknad och yrkesroller. Digitalt arbeteinnebär inte bara effektivitetsförbättringar utan även sämre matchning på arbetsmarknadenoch interna kompetensutmaningar. LÄS MER