Sökning: "revision"

Visar resultat 1 - 5 av 1402 uppsatser innehållade ordet revision.

 1. 1. Vilka kvaliteter upphandlas? En studie om värdering av hållbarhetskrav vid offentlig upphandling

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Fredrik Nilsson; [2019-02-07]
  Nyckelord :hållbarhetskrav; offentlig upphandling; produktifiering; värdering av kvaliteter;

  Sammanfattning : Syfte:Den här studien syftar till att bidra med ökad kunskap om hur produkter tillskrivs kvaliteter i samband med offentlig upphandling. Fokus för studien kommer att ligga på hur hållbarhetsfrågor omvandlas till kvaliteter som värderas i samband med upphandlingen. LÄS MER

 2. 2. Securing the Welfare. Analysing the change in the Social Democrats’ discourse for Third Country Nationals in Denmark and Sweden

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Luís Vilachá Fernández; [2019]
  Nyckelord :Identity; social democracy; third country nationals; social rights; ideal type analysis;

  Sammanfattning : The Social Democrats in Denmark and Sweden have dominated the socio-political spectrum for decades with a discourse based on the principles of solidarity, equality and freedom. Since the migrant crisis hit the European Union in 2015, these parties have strengthened their discourse towards migration and migrant incorporation concerning their access to the welfare system. LÄS MER

 3. 3. Understanding Participation : A Quantitative Study of the Relationship Between Political Trust and Different Forms of Political Participation in the United Kingdom

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofie Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :Political Trust; Political Participation; Institutionalised Participation; Non-Institutionalised Participation; the United Kingdom;

  Sammanfattning : Trust in elected representatives and the political institutions within which they operate is often emphasised as a prerequisite for citizens’ political participation. While research has indeed shown a positive correlation between political trust and participation, it has contrarily also been suggested that low levels of trust might function as a driving force for participation. LÄS MER

 4. 4. AMBLER’S MODIFICATIONS TO THE THRILLER: A Comparative Analysis of Epitaph for a Spy and The Murder of Roger Ackroyd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Anna Maria Iraci Sareri; [2018-10-18]
  Nyckelord :Eric Ambler; Epitaph for a Spy; Agatha Christie; Vadassy;

  Sammanfattning : Eric Ambler is known for his revision of the thriller and the modifications of the conventions entailed with the spy genre. The essay argues that Ambler applies these revisions to his novel, Epitaph for a Spy. LÄS MER

 5. 5. Kommunal revision - en studie i nutidsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Laila Shalizi; Caroline Karlsson; [2018-08-02]
  Nyckelord :revision; kommunal revision; förtroendevalda politiker; partipolotiskt; oberoende; kommunallagen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER