Sökning: "revision"

Visar resultat 1 - 5 av 1835 uppsatser innehållade ordet revision.

 1. 1. Associationsrättsliga aspekter på aktiebolaget som verktyg vid ekonomisk brottslighet : – Revisorns vara eller icke vara i små aktiebolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Matilda Brynteson Ek; [2023]
  Nyckelord :Associationsrätt; revision; ekonomisk brottslighet; revisor; brottsprevention;

  Sammanfattning : Aktiebolaget är den andra vanligaste bolagsformen i Sverige, där avsaknaden av det personliga ansvaret karaktäriserar associationsformen. Med anledning av att aktieägarna inte ekonomiskt behöver ansvara för bolagets åtaganden, har det länge funnits en tradition om att bolaget bör revideras av en tredje part. LÄS MER

 2. 2. Frivillig revision : En empirisk studie om motiv bakom frivillig revision

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Julia Baniewska; Leen Khatib; [2023]
  Nyckelord :Keywords: Voluntary audit; small limited companies; audit duty; loyalty system ;

  Sammanfattning : Background and problem: Since the abolition of the audit obligation for small limited companies in 2010, non obligated companies can decide for themselves whether they want to hire an auditor or not. The majority of these companies opt out of audit due to high audit costs, auditbut approximately 3040 percent of these companies still want to be audited even though they are not covered by the audit obligation. LÄS MER

 3. 3. Frivillig revision : En empirisk studie om motiv bakom frivillig revision

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Julia Baniewska; Leen Khatib; [2023]
  Nyckelord :Voluntary audit; small limited companies; audit duty; loyalty system;

  Sammanfattning : Background and problem: Since the abolition of the audit obligation for small limited companies in 2010, non obligated companies can decide for themselves whether they want to hire an auditor or not. The majority of these companies opt out of audit due to high audit costs, auditbut approximately 3040 percent of these companies still want to be audited even though they are not covered by the audit obligation. LÄS MER

 4. 4. Effektivitetsrevision - Begränsat eller utökat samhällsuppdrag

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Per Almqvist; [2022-01-24]
  Nyckelord :Effektivitetsrevision; ANT; Översättningsprocess; VFM-revision;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att, utifrån ett actor-network theory perspektiv, åskådliggöra utvecklingen av den svenska effektivitetsrevisionens innehåll, roll och genom- slag från grundandet 2003 till 2021. Teori: Studiens teoretiska utgångspunkt är actor-network theory (ANT) perspektivet. LÄS MER

 5. 5. ”Det är klart att det är svårare att hävda sitt oberoende, det är ju ändå sina gamla kompisar man granskar”. En kvalitativ studie om de kommunala revisorernas förhållningssätt till oberoende.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :John Martinsson; [2022-01-21]
  Nyckelord :Kommunal revision; Oberoende;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa en större förståelse för vilka strategier som de förtroendevalda revisorerna använder sig av för att skapa och upprätthålla ett oberoende. Detta eftersom det i slutändan är revisorernas ansvar att vidmakthålla ett oberoende i deras roll. LÄS MER