Sökning: "Fanny Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Fanny Johansson.

 1. 1. Undervisning vid barns lek utomhus : Förskollärares syn på undervisningsbegreppet vid barns lek utomhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Fanny Johansson; [2021]
  Nyckelord :Förskola; Undervisning; Utomhusvistelse; Lek; Sociokulturellt perspektiv; Utvecklingspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är ur en sociokulturell syn på undervisning och lärande tillsammans med ett utvecklingspedagogiskt perspektiv bidra med kunskap om hur förskollärare uppfattar undervisningsbegreppet i förskolans kontext. Studien vill även undersöka hur förskollärare förhåller sig till undervisning vid barns lek utomhus samt hur de ser på sin egen roll vid barns lek utomhus. LÄS MER

 2. 2. Segmentation and Prediction of Mutation Status of Malignant Melanoma Whole-slide Images using Deep Learning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Elin Johansson; Fanny Månefjord; [2021]
  Nyckelord :deep learning; image analysis; malignant melanoma; tissue segmentation; mutation classification; Inception v3; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Malignant melanoma is an aggressive type of skin cancer. Gene mutations can make the disease progress faster, but specialised treatment exists. Today, gene mutations are detected with DNA-analysis which is costly and time-consuming. LÄS MER

 3. 3. Hur arbetar Försvarsmakten med jämställdhetsfrågor? : En kvalitativ textanalys av Försvarsmaktens officiella dokument om jämställdhetsarbete 2009-2019

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fanny Johansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Man går över någon slags gräns : En kvalitativ studie om förskolepersonals uppfattningar av kränkande behandling i förskolan, pedagog gentemot barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Fanny Bohlin; Matilda Johansson; [2021]
  Nyckelord :kränkande behandling; förskola; interpersonell kommunikation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hôtel Pacifique - "det stilla hotellet" : Översättning av en modern franskkanadensisk pjäs med åtföljande analys och översättningskommentar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Karin Johansson; [2020]
  Nyckelord :Drama translation; Newmark; Communicative translation; Québécois French; Colloquial speech; Dramaöversättning; Newmark; Kommunikativ översättning; Québecfranska; Talspråk;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats utgår från en egen översättning från franska till svenska av delar ur pjäsen Hôtel Pacifiqueav den franskkanadensiska författaren Fanny Britt.Syftet med examensarbetet är, förutom att skapa en spelbar text som fungerar i sin målspråkskontext, att undersöka det specifika i att översätta dramatik. LÄS MER