Sökning: "Chemistry"

Visar resultat 1 - 5 av 780 uppsatser innehållade ordet Chemistry.

 1. 1. Composition methods related to chemistry and biology

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Óscar Calatayud-Gómez; [2020-06-17]
  Nyckelord :Music composition; composition methods; biology; chemistry; Crystallization; DNA; Brain Activity;

  Sammanfattning : This master thesis presents three different methods of composing music with someprocesses, concepts and models from the fields of chemistry and biology, in which I haveresearched theoretically and practically in order to obtain and to generate the musicalknowledge for this work.Historically, one of the ways of obtaining and creating musical material and musicalnetworks has been the connection of music with other fields, such as literature, sculptureor maths. LÄS MER

 2. 2. Complex REE zonations in metamorphic garnet reflect accessory mineral reactions

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Niclas Hultin; [2020-05-29]
  Nyckelord :Rare Earth Elements; REEs; Garnet; LA-ICP-MS; Sesia zone; Metamorphism;

  Sammanfattning : A garnet from the Sesia Zone, NW Italy, was selected for Major and Rare Earth Element(REE) mapping, using LA-ICP-MS – a procedure previously not conducted at the Departmentof Earth Science at University of Gothenburg. The original inclusion assemblage of the garnetis preserved, and the mapping revealed two distinct changes in both garnet chemistry andinclusion assemblage, both which can be linked to the metamorphic development of theregion. LÄS MER

 3. 3. Hydrological catchment analysis from characterisation of organic matter in stream water

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Hannes Berg Wiklund; [2020-02-05]
  Nyckelord :Organic matter; Time-of-flight mass spectrometry; aquatic chemistry; catchment hydrology;

  Sammanfattning : Organic matter (OM) in aquatic systems is a complex field which have rapidly developed duringthe last decade due to the introduction of high resolution mass spectrometers. The compositionof OM in the aquatic environment is directly dependent on factors such as oxygen supply, pHand the flow rate in the local system. LÄS MER

 4. 4. Animationer i kemiundervisningen : Ett vägledande material för användning av animationeri kemiundervisningen i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Matthias Hultin; Emma Perhult; [2020]
  Nyckelord :animations; chemistry education; learning; didactics; prior knowledge; animationer; kemiundervisning; lärande; didaktik; förkunskaper;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att undersöka animationer i kemiundervisning på gymnasieskolan. Mer specifikt: att utreda hur animationer för närvarande används i undervisningen, vilken betydelse förkunskaper har på elevens förståelse av animationer och även hur förståelsen påverkas av animationens design. LÄS MER

 5. 5. Bukhinneinflammation hos häst : en retrospektiv jämförelse av Strongylus vulgaris orsakad peritonit och idiopatisk peritonit

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Nina Sjödell; [2020]
  Nyckelord :häst; icke-strangulerande infarkt; avmaskning; bukvätska; Kolik;

  Sammanfattning : Sedan avmaskningsmedel började användas i större utsträckning på 80-talet har prevalensen av stor blodmask, Strongylus vulgaris, minskat. En studie från 2019 visar dock att prevalensen av S. vulgaris åter ökar på svenska gårdar, vilket kan bero på att hästägare inte använder utökad parasitdiagnostik för S. LÄS MER