Sökning: "Chemistry"

Visar resultat 1 - 5 av 1027 uppsatser innehållade ordet Chemistry.

 1. 1. “DET ÄR EN UTOPI ATT TRO ATT ALLA BARA ÄR PÅ TÅGET OCH SJUNGER JA TILL ALLTING.” En kvalitativ intervjustudie om socialchefers erfarenheter av konflikter mellan det politiska styret, verksamheten och externa aktörer.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Dominique Lussenburg; Jakob Ivarsson; [2023-01-02]
  Nyckelord :domänteori; förvaltning; konflikter; samverkan; tillitsbaserad styrning; domain theory; management; conflicts; cooperation; trust-based governance;

  Sammanfattning : Leading a social service organization can be a challenging task. Within social services administrations there are three levels whose widely different perspectives make communication and relationships within social services administrations difficult, as well as creating room for misunderstandings and disagreements. LÄS MER

 2. 2. Stability improvement to a ruthenium catalyst for partial oxidation of methane

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Melker Axelsson; [2023]
  Nyckelord :catalysis; reaction engineering; kinetics; partial oxidation; chemical engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Catalytic partial oxidation of methane (CPOM) is an energy-efficient alternative to steam reforming, the currently prevailing method for energy production from natural gas. Hulteberg Chemistry & Engineering AB has developed a catalyst for the partial oxidation of methane into syngas, for use in solid oxide fuel cells. LÄS MER

 3. 3. Utomhuspedagogik i kemiämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Frida Bäcklund; Kullberg Elin; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Effects of phosphorylation on the ADP-ribosylation activity of PARP16

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Virginia Martín Cristóbal; [2023]
  Nyckelord :ADP-ribosylation; Kinases; PARP16; Phosphorylation; UPR biochemistry; Biochemistry; Chemistry;

  Sammanfattning : PARP16/ARTD15 is an intracellular mono-ADP-ribosyltransferase that catalyzes auto- and heteromodification by transfer of a single ADP-ribose moiety. It belongs to the ADP-ribosyltransferase (ART) superfamily. LÄS MER

 5. 5. Analysis of fatty acids in fatty acid-based herbicides by gas chromatography

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Mohamad Abd Elwadood; [2023]
  Nyckelord :Analytical Chemistry; Fatty Acids; Gas Chromatography; Green Herbicides; Retention Index; Flame Ionization Detector; Mass Spectrometry; Supercritical Carbon Dioxide Extraction.; Chemistry;

  Sammanfattning : Fatty acids-based herbicides are considered to be a green alternative to synthesized weed control products. However, the environmentally sustainable effect of those herbicides needs more investigation to be confirmed. LÄS MER