Sökning: "Linda Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade orden Linda Olsson.

 1. 1. Digitala vårdalternativ på primärvårdsmarknaden - Högre måluppfyllnad för vårdgarantin eller enbart ökade samhällskostnader

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Maria Olsson; Linda Sjöö; [2020-02-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper examines the effect of digital healthcare alternatives on the healthcare goal set in the primary care. Meaning, if the increasing usage of digital healthcare through smartphone applications has helped unload the burden on traditional primary care. LÄS MER

 2. 2. Vårdpersonalens upplevelser av erkännande - En fallstudie av bemötandet av vårdpersonal på ett äldreboende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Linda Olsson; Arbana Fazliu; [2019]
  Nyckelord :Erkännande; missaktning; vårdpersonal; äldreboende; arbetsmiljö; bemötande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vid studier av den psykosociala arbetsmiljön inom hälso- sjukvård- och omsorgssektorn har Arbetsmiljöverket identifierat brister i kommunikationen på arbetsplatserna, brister i kunskap om arbetsmiljöfrågor och höga stressnivåer. Syftet med den här studien är att undersöka hur undersköterskor och vårdbiträden på ett äldreboende upplever hur de blir bemötta på sin arbetsplats och i sin yrkesroll. LÄS MER

 3. 3. "Att våga se och våga fråga, våga agera" : En studie om skolsköterskors förebyggande och hälsofrämjande arbete med flickor som är eller kan komma att bli könsstympade

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Lisa Olsson; Linda Ulvenstam; [2019]
  Nyckelord :Pupil; identify; female circumcision; caring; nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnlig könsstympning är en djupt rotad sed. Ingreppet påverkar flickors och kvinnors livsvärld genom inverkan på deras fysiska och psykiska hälsa, samt begränsar deras reproduktiva och sexuella hälsa. En bra fysisk och psykisk hälsa hos elever ökar förutsättningarna för inlärning. LÄS MER

 4. 4. Psykosocial arbetsmiljö och dess påverkan på patientsäkerheten - från ett svenskt samt vietnamesiskt sjuksköterskeperspektiv.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lina Johansson; Linda Olsson; [2018-01-25]
  Nyckelord :Psykosocial arbetsmiljö; patientsäkerhet; sjuksköterska; sverige; vietnam;

  Sammanfattning : Background: The psychosocial work environment is described as the psychological reactions that arise in social structures at the workplace. Shortcomings in the psychosocial work environment can lead to mental illness, burnout, sick leave and layoffs. This can lead to deficiency of the workforce, which threatens patient safety. LÄS MER

 5. 5. Programmering i førskolen - Pedagogers forståelser og forutsetninger

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Olsson; [2018]
  Nyckelord :programming; early childhood education; digital competence; TPCK; knowledge; educators understanding; teaching conditions; preschool;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to study educators’ understanding of programming in early childhood education and what conditions they find to be necessary to work with programming. This study has taken place in a specific context where the curriculum is in a process of change in Sweden. LÄS MER