Sökning: "socialt samspel"

Visar resultat 1 - 5 av 887 uppsatser innehållade orden socialt samspel.

 1. 1. Tjänstehund - verktyg eller självständig aktör? En studie om hur hundförare upplever hundens roll i arbetet

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Helene Öberg; [2024]
  Nyckelord :Service dog; socially distributed cognition; roles; relationship; and communication.; Tjänstehund; socialt distribuerad kognition; roller; relation och kommunikation.;

  Sammanfattning : The study was conducted with a qualitative design to explore dog handlers' experiences of the roles assumed by the dog when they work together in actual operations and to determine if there is an interaction that qualifies as socially distributed cognition. In the study, handlers working in the Swedish Police Authority, the Swedish Armed Forces, and the Swedish Customs were interviewed based on three research questions: how they perceive the dogs’ contributions, the dogs’ limitations, and the relationship with the dog. LÄS MER

 2. 2. Arbete utan gränser : En kvalitativ studie om kvinnors balans och upplevelser av det gränslösa arbetet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mathilda Reinfors; [2024]
  Nyckelord :Gränslöst arbete; remote-arbete; flexibelt arbete; teknologi; balans; arbetsliv; privatliv; upplevelser; kvinnor; konstruerat kön; normer; stress; Goffman; rollkonflikt; work-life-balance-teorin.;

  Sammanfattning : Den teknologiska utvecklingen och coronapandemin har varit bidragande faktorer till att dagens arbeten blivit allt mer flexibla och oberoende av den traditionella arbetsplatsen och dess struktur. Den aktuella studien syftar till att undersöka och förstå hur kvinnor som innehar ett gränslöst arbete upplever och balanserar detta med andra komponenter i livet. LÄS MER

 3. 3. Problematisk skolfrånvaro för ungdomar med ESSENCE; En kvalitativ studie om vad som beskrivs som hjälpsamt för att få tillbaka ungdomarna till skolan.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Susanne Andersson; Maryam Fetrak; [2023-11-17]
  Nyckelord :School refusal or absence or attendance. ESSENCE; developmental disorders;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien var att elever som ryms under ESSENCE-konceptet är överrepresenterade gällande problematisk skolfrånvaro (Munkhaugen 2018). ESSENCE betyder Early Symtomatic Syndroms Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations och är ett paraplybegrepp för neuropsykiatriska utvecklingsavvikelser utan ställd diagnos (Gillberg 2018). LÄS MER

 4. 4. Relationsarbete vid mellanmål.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Frida Hasselgren; Maria Olsson; [2023-10-26]
  Nyckelord :Relationsarbete; sociala relationer; inneslutning; uteslutning; fritidshem; mellanmål.;

  Sammanfattning : Det finns lite forskning kring mellanmålssituationen på fritidshemmen och relationsarbetet som händer där. Mellanmålet är en viktig del i verksamheten på fritidshemmen utifrån sociala samspel men även utifrån hälsa. LÄS MER

 5. 5. Utomhuspedagogikens betydelse för barns lärande, utveckling och hälsa i förskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Emma Bäck; Annie Olsson; [2023-10-19]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; utomhuspedagogik; rörelse; hälsa; lärande; uppfattningar;

  Sammanfattning : Detta är en fenomenografisk studie som behandlar förskollärares olika uppfattningar om ämnet utomhuspedagogik. Syftet med vår studie var undersöka utomhuspedagogikens plats och påverkan i förskolan samt vilka förutsättningar som behövs. LÄS MER