Sökning: "Big data"

Visar resultat 1 - 5 av 2785 uppsatser innehållade orden Big data.

 1. 1. Predicting hotel cancellations using machine learning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Enok Gartvall; Oscar Skånhagen; [2022-02-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Room cancellations is a big challenge for the hotel industry since the number of guest affects the whole operational setup. The purpose of the thesis is to predict hotel cancella-tions using machine learning and analyse which factors have the most influence. LÄS MER

 2. 2. GDPR, Blockchain & Personal data - The rights of the individual v. the integrity of Blockchain

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :David Matsson; [2022-02-16]
  Nyckelord :Risk-based approach; Personal data; EU; Right of rectification; Right of erasure; Big Data; Peer-to-Peer; Distributed Ledgers; Hashing; Hash-reference;

  Sammanfattning : The technology of Blockchain is something new and innovative. It was introduced by a group which goes under the pseudonym Satoshi Nakamoto through the publishing of the paper “Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system”. LÄS MER

 3. 3. Implementing and evaluating variations of the Blackhole attack on RPL

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Adam Pettersson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The IPv6 Routing Protocol for Low-power and Lossy Networks (RPL) is the most used routing protocol for resource constrained Internet-of-Things (IoT) networks. With the massive increase in number of Internet-connected IoT devices and the fact that they are becoming more common in safety-critical environments such as in health-care and in the industry, security in these networks are of a big concern. LÄS MER

 4. 4. Establishment of Swedish start-ups in Germany : A study of start-ups establishing in a foreign country

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Adrian Wepplinger; Anna Rosén; [2022]
  Nyckelord :liability of foreignness; culture; competition; Sweden; Germany; barriers to entry; strategy; EU;

  Sammanfattning : Background: Sweden and Germany are closely linked with one another, with cultural similarities, long history of trade and close geographic proximity. Germany is an attractive country for Swedish companies to establish in due to its central location in Europe and its position as Europe's biggest economy. LÄS MER

 5. 5. Övning är som att lägga ett pussel : En fenomenologisk intervjustudie om stråkinstrumentlärares syn på övning och motivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Sofie Haglund; [2022]
  Nyckelord :Practice; motivation; string instrument teacher; phenomenological perspective; interview; Övning; motivation; stråkinstrumentlärare; fenomenologiskt perspektiv; intervjuer;

  Sammanfattning : När jag blickar tillbaka på när jag själv gick på kulturskola och spelade cello som barn var det inte mycket fokus på hur jag skulle öva, bara att öva. Med denna studie har jag valt att undersöka hur stråkinstrumentlärare ger ut övningsstrategier och hur de motiverar sina elever till att öva. LÄS MER