Sökning: "adolescence"

Visar resultat 1 - 5 av 263 uppsatser innehållade ordet adolescence.

 1. 1. Social Interactions and Friendships of adolescents with vision impairments : A scoping review

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD

  Författare :Eleftheria Beteinaki; [2019]
  Nyckelord :social interaction; social inclusion; friendships; adolescents; vision impairment; blindness; low vision; scoping review;

  Sammanfattning : Background: Social exclusion of people with vision impairments is an ongoing issue. Since social inclusion emphasizes social and emotional aspects as distinct from academic ones and the aspects concerning opportunities, the focus is turned on the domain of social interactions and friendships. LÄS MER

 2. 2. Skolsköterskans upplevelser av psykisk ohälsa hos pojkar i tonåren.

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Angelica Jälén; Charlotta Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :Boys; Mental health; Scool nurse; Students; Elever; Pojkar; Psykisk hälsa; Skolsköterska; Ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mellan åren 2010 till 2013 tog i genomsnitt tjugoåtta ungdomar varje år sitt liv i Sverige, två tredjedelar av dessa var pojkar. I Sverige är psykisk ohälsa ett av de största folkhälsoproblemen bland barn och ungdomar. LÄS MER

 3. 3. Vardagskommunikation och sexuella riskbeteenden : En kvantitativ studie från forskningsprojektet LoRDIA

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Jenny Karlsson; Kerstin Arvidson; [2019]
  Nyckelord :adolescence; sexual health; sexual risk behavior; youth; communication with guardians.; ungdomar; sexuell hälsa; sexuella riskbeteenden; tonåringar; kommunikation med vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Sexualiteten är en naturlig del av livet som varje individ utforskar och lär sig att förhålla sig till. Det sexuella utforskandet kan även innebära en risk både för den fysiska och/eller psykiska hälsan. LÄS MER

 4. 4. Funktionell kapacitet hos barn med övervikt i relation till kroppssammansättning, energiförbrukning och självskattade överviktsproblem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Karolina Killström; Gustav Mossberg; [2019]
  Nyckelord :adolescence; obesitas; body composition; physiological cost index; physical capacity;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt är ett växande problem i samhället. I Sverige är 20–25% av landets 10-åringar överviktiga och ca 3% lider av fetma. Det finns få studier som visar huruvida den funktionella kapaciteten hos barn med övervikt påverkar deras uppfattning om sin övervikt som ett problem. LÄS MER

 5. 5. Upplevd livskvalitet och förmåga till egenvård hos unga vuxna med diabetes typ 1

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Fredrica Gyllenswärd; Josephine Knutsson; [2019]
  Nyckelord :type 1 diabetes; young adults; quality of life; self-care; experiences; diabetes typ 1; unga vuxna; livskvalitet; egenvård; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund:Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom som oftast drabbar barn och unga vuxna upp till 35 års ålder. Unga vuxna är den grupp med diabetes typ 1 som särskiljer sig genom att inte följa nationella och internationella riktlinjer för egenvård. LÄS MER