Sökning: "school"

Visar resultat 1 - 5 av 20529 uppsatser innehållade ordet school.

 1. 1. L’éducation interculturelle en classe de langue. Des recherches en didactique et des politiques éducatives aux pratiques pédagogiques

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Maria Dollander; [2021-10-14]
  Nyckelord :Didactique des langues; français langue étrangère; compétence interculturelle; approche interculturelle; développement durable;

  Sammanfattning : Intercultural dimensions in language class in compulsory school have been recommended by research and policy makers for decades. Still, follow-up studies from numerous countries all over the world have observed little or no effect in the classrooms. LÄS MER

 2. 2. Model for Central Counterparty Risk with Stochastic Default Intensities

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Francesco Marconi; [2021-09-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 3. 3. FULL SERVICE COMMUNITY SCHOOLS - En litteraturöversikt om att organisera (vissa) barns och ungas tid mot anställningsbarhet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Helene Fransson; [2021-09-24]
  Nyckelord :litteraturöversikt; full service community school; anställningsbarhet; Skola som arena; samverkan; marknadsorientering;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med litteraturöversikten är att studera vilket problem den tidigare forskningen ser Full Service Community Schools (FSCS) som en lösning på. I både Europa och USA är FSCS en vanlig modell för samverkansprojekt mellan skola och offentliga, privata och idéburna organisationer. LÄS MER

 4. 4. ”Frågor kommer och de måste få komma” – Lärarperspektiv på sex och samlevnad i årskurs F-3

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Olivia Hultkvist; [2021-09-23]
  Nyckelord :Sex och samlevnad; årskurs F-3; normkritik; lärares språkkompetens;

  Sammanfattning : The present study investigates the views of teachers on sexual education in Swedish primary schools. Recent findings suggest that teachers do not include enough sex educational contents in their teachings and because of that, national curriculums are due to change. However, earlier studies focus mainly on secondary school teachers. LÄS MER

 5. 5. The venture capital advantage in technology firms: An IPO analysis

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Saiteja Sriramagiri; Xuan Zhou; [2021-09-23]
  Nyckelord :venture capital “VC” ; ; reputation; initial public offering “IPO” ; asymmetric information; technology;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER