Sökning: "läkarprogrammet"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet läkarprogrammet.

 1. 1. Studenters Perspektiv på Kritiska Incidenter i Basgruppsarbetet : Förekomst och Allvarlighetsgrad av Kritiska Incidenter

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Viktor Sharan; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion:Centralt inom problembaserat lärande är att studenternas samlas i grupper som kallas basgrupper där de diskuterar fall som ska stimulera studenterna till att aktivt engagera sig i sitt lärande. En avgörande aspekt för gruppens produktivitet är gruppdynamiken. LÄS MER

 2. 2. LUNGKIRURGI VID METASTASERADKOLOREKTALCANCER : EN RETROSPEKTIV JOURNALSTUDIE SOM DEL AVEXAMENSARBETE VID LÄKARPROGRAMMET,AKADEMISKA SJUKHUSET OCH UPPSALAUNIVERSITET

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :David Källén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Bibliotekariers användarundervisning på läkarprogrammet : En intervjustudie om förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Lise-Lotte Hellberg; [2016]
  Nyckelord :användarundervisning; läkarprogrammet; universitetsbibliotek; förhållningssätt; intervjuer;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the user education that librarians at university libraries have with students on the medical programme, to present how the user education is conducted, to identify which approach emerges and how the user education can be developed. The theory underlying this study is four approaches that Sundin (2005) identified when examining web-based user education: A source-oriented approach, a behavior-oriented approach, a process-oriented approach and a communication-oriented approach. LÄS MER

 4. 4. Ransoneringar på policy- och individnivå i hälso- och sjukvården - Ett beteendeekonomiskt experiment : Health Care Rationing at Policy and Bedside Level - A behavioral economic experiment

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Lovisa Back; Emma Johannisson; [2015]
  Nyckelord :Ransoneringar på policy- och individnivå i hälso- och sjukvården;

  Sammanfattning : Bakgrund: Resurserna inom hälso- och sjukvård är inte tillräckliga för att tillgodose den stigande efterfrågan. Förmågan att ransonera, att neka vård, är central i arbetet för att allokera ekonomiska resurser så effektivt som möjligt. LÄS MER

 5. 5. Att vara eller bli? Om examination om självkännedom och empatisk förmåga hos socionom-, lärar- och läkarstudenter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ester Andersson; [2013-04-23]
  Nyckelord :Högskoleundervisning; examination; socionomprogrammet; lärarprogrammet; läkarprogrammet; pastoralmakt;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka och jämföra hur tre socionom-, lärar-, och läkarprogram konkretiserarExamensordningens (Högskoleförordning 1993:100, bilaga 2) krav att studenten för examenmåste ”visa självkännedom och empatisk förmåga”. Frågan ställs också hur dessa egenskaperformuleras som fasta eller utvecklingsbara hos studenterna. LÄS MER