Sökning: "ekonomisk politik"

Visar resultat 1 - 5 av 893 uppsatser innehållade orden ekonomisk politik.

 1. 1. Försvarspolitisk frigörelse från det kalla kriget : – En analys av Sveriges försvars- och säkerhetspolitikfrån kalla kriget till idag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Filip Hellström; [2022]
  Nyckelord :economic-historical; analysis; defense; defense costs; defense budget; narrative; politics; threat; identity; recognition; security; ekonomi-historisk; analys; försvar; försvarskostnader; försvarsbudget; narrativ; politik; hot; identitet; erkännande; säkerhet.;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study was to analyze accounts of presented narratives in defense bills and any changes to them over time regarding Sweden's defense. Design / Method: A descriptive study was designed. LÄS MER

 2. 2. Social hållbarhet förutsätter human arkitektur : Om att gestalta för social hållbarhet i städer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Maja Hägg; [2022]
  Nyckelord :Social sustainability; architecture; urban planning; consultation; politics.; Social hållbarhet; arkitektur; stadsplanering; samråd; politik;

  Sammanfattning : ”Att inte se varandra någonsin, det är det som är det farliga för ett samhälle” –  (efter Per Svensson, Expressens dåvarande kulturredaktör, 2006)1 Staden uppfattas av de flesta som en tät bebyggelse med strukturer och former som skapar den miljö många av oss lever i idag. Grunden till att staden är så populär och befolkad beror på att vi vill vara närvarande där saker och ting sker. LÄS MER

 3. 3. Ekonomisk integration och lokal politik : En jämförande studie av den kommunala påverkan på integrationsprocessen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sandra Fröman; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In Sweden, the government is mainly responsible for shaping the integration policy while the municipalities are responsible for implementing the policy in practice. The 2015 migration crisis has put a lot of stress on the municipalities. LÄS MER

 4. 4. Försvarspolitisk frigörelse från det kalla kriget : – En analys av Sveriges försvars- och säkerhetspolitik från kalla kriget till idag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Filip Hellström; [2022]
  Nyckelord :economic-historical; analysis; defense; defense costs; defense budget; narrative; politics; threat; identity; recognition; security; ekonomi-historisk; analys; försvar; försvarskostnader; försvarsbudget; narrativ; politik; hot; identitet; erkännande; säkerhet;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study was to analyze accounts of presented narratives in defense bills and any changes to them over time regarding Sweden's defense. Design / Method: A descriptive study was designed. LÄS MER

 5. 5. Time to go Green? : Förutsättning för hållbar utveckling vid kommunal upphandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Karolin Lindh; Nicklas Löfström; [2022]
  Nyckelord :hållbar utveckling; social hållbarhet; ekonomisk hållbarhet; ekologisk hållbarhet; offentlig upphandling; kommun; politik; policy; implementering;

  Sammanfattning : Situationen för vår planet är akut. För att bromsa den negativa klimatpåverkan behöver alla vara med och påverka till en bättre miljö. En viktig pusselbit som får tonvikt är de offentliga upphandlingarna eftersom de är omfattande och utgör en betydande del av Sveriges bruttonationalprodukt årligen. LÄS MER