Sökning: "OECD"

Visar resultat 1 - 5 av 878 uppsatser innehållade ordet OECD.

 1. 1. The impact of Lockdown Stringency during the Covid-19 crisis of 2020

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Ermine Khachatryan; Alexander Losjö Dahlström; [2021-09-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper examines the impact of lockdown stringency on the cross-country variations in real GDP growth and unemployment in OECD countries following the recession caused by the covid-19 pandemic. The GDP is estimated with the Fixed Effects Model and unemployment is estimated with the Random Effects Model. LÄS MER

 2. 2. To innovate or not - that is the question A study investigating how the number of patents applications has been affected by the EU ETS

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alma Hemberg; [2021-08-23]
  Nyckelord :aviation; business enterprise investments; cement; difference-in-differences; emissions; environmental regulation; EPO; Espacenet; the EU ETS; GDP growth; gross domestic investments; innovation; IPC; manufacturing of iron and steel; OECD; patent applications; patents; Porter Hypothesis; R D;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 3. 3. Arbetskraft från tredje land: Effekter på den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Emma Hansson; Hannah Stutzinsky; [2021-07-13]
  Nyckelord :Arbetskraftsinvandring; Arbetslöshet; Arbetstillstånd; BRP; OLS med fixed effect;

  Sammanfattning : Non-European labour migration has become a regularly discussed political issue, portrayed variously as a threat or a benefit for the domestic labour market. Since 2008, Sweden has had the most liberal labour migration policy within the OECD. LÄS MER

 4. 4. Korrigeringsregeln och principen om rättshandlingars verkliga innebörd - En studie av när omkarakterisering av internprissättningstransaktioner kan ske med stöd av principen om rättshandlingars verkliga innebörd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Chanelle Videll Ersöz; [2021-07-09]
  Nyckelord :Skatterätt; Principen om rättshandlingars verkliga innebörd; Omkarakterisering; Internprissättning; Korrigeringsregeln; Armlängdsprincipen; OECD;

  Sammanfattning : I denna uppsats behandlas frågan om när en transaktion som kan bli föremål för tillämpning av korrigeringsregeln kan omkarakteriseras med stöd av principen om rättshandlingars verkliga innebörd. Principen har utvecklats i praxis för att undvika kringgåenden av skattelagstiftning och innebär att domstolen och Skatteverket inte är bundna utav den klassificering som den skattskyldige gett en transaktion, då den skattskyldige annars skulle kunna styra sin beskattning. LÄS MER

 5. 5. Corporate Tax Rates and Economic Growth- A panel study of private investment in the OECD countries

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :André Esmaili; Kim Lif; [2021-06-30]
  Nyckelord :Corporate tax rate; Economic growth; GFCF; Cost of capital; Granger- causality; Panel cointegration;

  Sammanfattning : MSc Economics.... LÄS MER