Sökning: "OECD"

Visar resultat 1 - 5 av 806 uppsatser innehållade ordet OECD.

 1. 1. The effect of environmental policies on CO2 emissions - using the environmental policy stringency index

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Elin Alexandersson; [2020-09-15]
  Nyckelord :Environmental policy stringency index; CO₂ emissions; panel data; fixed effects;

  Sammanfattning : The carbon concentration in the air has increased by 50 percent since pre-industrial times and continues to increase every year. Climate change is, therefore, a significant challenge today. LÄS MER

 2. 2. Internprissättningens påverkan på styrningen - En fallstudie om hur internpriser tillämpas i en stor svensk koncern

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hannah Björnerhag; Alexandra Hellberg Rådén; [2020-07-09]
  Nyckelord :Internprissättning; transfer pricing; styrning; levers of control; OECD; armlängdsprincipen;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Den allt mer växande gränshandeln inom multinationella företaghar lett till komplexa frågor för världens skattemyndigheter och internationella regleringarsom implementerats i flertalet länder, vilka företag behöver ta hänsyn till. Dennaskatterelaterade aspekt har blivit allt viktigare när det gäller internprissättning och har tvingatföretag att ändra sin styrning för att fungera med regleringarna. LÄS MER

 3. 3. The Effect of Environmental Policy Stringency on Environmental Innovations - A Cross Country Comparison

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Anna Jahre; Anna Nordin; [2020-06-30]
  Nyckelord :Policy stringency; environmental-regulations; innovations; EPS; eco-patents; Porter Hypthesis;

  Sammanfattning : This thesis is a cross-country comparison based on panel-data across 30 countries from 1990-2012. It uses a Negative Binomial Regression Model to test The Porter Hypothesis to see if environmental policy stringency affects the number of environmental innovations in a country. LÄS MER

 4. 4. Skapar naturkatastrofer ekonomisk tillväxt?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emma Schlyter; Ida Lindahl; [2020]
  Nyckelord :Ekonomisk tillväxt; Naturkatastrofer; BNP per capita; Syntetisk kontrollgrupp;

  Sammanfattning : Antalet naturkatastrofer som inträffar i världen ökar på grund av de klimatförändringar som råder. Den ökande trenden kan komma att fortsätta i framtiden om inga större ageranden för att minska klimatförändringarna sker. LÄS MER

 5. 5. Health for Export? A WPR and World-Systems Analysis of the OECD’s Construction of Pharmaceutical Pollution

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ebba Rosendahl; [2020]
  Nyckelord :OECD; pharmaceutical pollution; WPR; world-systems theory; environmental load displacement; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The issue of pharmaceutical pollution has recently gained attention on the international political agenda as several actors have raised concern for its negative impact on ecosystems, human health, and livelihoods in emerging economies where an increasing share of the pharmaceutical production is located due to the cheaper labor and less stringent environmental regulations. In 2019, the OECD published a report with policy recommendations on how to manage pharmaceutical residues in freshwaters, being one of the first international actors to address pharmaceutical pollution from manufacturing as a problem. LÄS MER