Sökning: "OECD"

Visar resultat 1 - 5 av 755 uppsatser innehållade ordet OECD.

 1. 1. Does the electoral law affect the voter’s turnout? The Italian case

  Master-uppsats, Uppsala universitet/UCFS

  Författare :Nicola Vianello; [2020]
  Nyckelord :political economy; turnout; elections; synthetic; Italy;

  Sammanfattning : In this thesis I study the effects of the Italian electoral reform of 2005 on the voter turnout, as the data shows a steeper fall in the level of turnout after that year. In particular, I claim that a specific component of the electoral law – the majority prize – is responsible for the fall in the turnout in the years following the reform, due to a distortion in the representative mechanism of the vote, as it leads a different weight in the assignment of the parliamentary seats for each preference. LÄS MER

 2. 2. Globaliseringens påverkan på staters fiskala kapacitet - En kvantitativ undersökning av OECD

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexander San; Jonatan Jansson Tölöberg; [2020]
  Nyckelord :Globalisering; statskapacitet; fiskal kapacitet; OECD; skattekonkurrens; skuggekonomi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fenomenet globalisering påverkar statskapaciteten i OECD-länderna, närmare bestämt den fiskala kapaciteten. Vi undersöker således om det finns en samvariation mellan graden av globalisering och graden av intäkter som OECD-länder kan hämta in. LÄS MER

 3. 3. Fostran av framtida medborgare : En kvantitativ jämförelse av Englands och Sveriges läroplan för förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Matilda Bengthsson; [2020]
  Nyckelord :England; Sweden; Curriculum; Preschool; Values; England; Sverige; Läroplan; Förskola; Värden; Värdegrund;

  Sammanfattning : Det finns värden och förväntningar på hur en medborgare bör agera och en medvetenhet kring deras ansvar som medborgare. Läroplanen för förskolan är ett dokument som förklarar vad barn redan i en tidig ålder ska introduceras i för att utvecklas i sin roll som medborgare. LÄS MER

 4. 4. Hur hanterar lärare elevers olika nivåer i läsundervisning?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Kaisa Nyman; [2020]
  Nyckelord :different reading levels; instruction; elementary school; läsundervisning; olika läsnivåer; åk f-3;

  Sammanfattning : Det finns flera sätt att lära sig att läsa men för många barn är det en komplex process som både lärs in i och utanför skolan. Barn lär dessutom på olika sätt vilket gör att läraren i svenska måste ha olika pedagogiska redskap för att kunna möta barnens olika nivåer i läsundervisningen. LÄS MER

 5. 5. Linnéskolan och Kroksbäck: Ett naturligt experiment i skolintegration

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Malte Kauranen; [2020]
  Nyckelord :Segregation; school outcomes; peer effects; school quality; Business and Economics;

  Sammanfattning : The Swedish school system has gone from one of the least segregated and equal in outcomes in the 90's to being an average OECD country in both categories. To try and understand the relations between the two variables I study the case of Linnéskolan and Kroksbäcksskolan between 2007 and 2013. LÄS MER