Sökning: "folkmusik"

Visar resultat 1 - 5 av 153 uppsatser innehållade ordet folkmusik.

 1. 1. Bodapolska, slängpolska och finnskogspols : En komparativ analys av tre tretakter i svensk folkmusik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för musikvetenskap

  Författare :Hanna Lenander; [2022]
  Nyckelord :folkmusik; polska; bodapolska; slängpolska; finnskogspols; komparativ analys; metaforteori;

  Sammanfattning : In this comparative analysis of three kinds of traditional Swedish 3/4-measure music, three different tunes, representing three groups of tunes within the genre respectively (the groups bodapolska, slängpolska and finnskogspols), are analysed in two ways. First, a quantitative analysis of the song's beat, which is discussed in relation to the concept of asymmetrical beat, measure, tempo, and the subjective experience. LÄS MER

 2. 2. Knätofs och gudadunder : En interpretationsstudie i Oskar Lindbergs Orgelsonat i g-moll

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :David Kronström; [2022]
  Nyckelord :kyrkomusik; orgel; interpretation; orgelrörelse; senromantik; Oskar Lindberg; folkmusik;

  Sammanfattning : Oskar Lindberg (1887-1955) var kyrkomusiker och kompositör verksam under 1900-talets första hälft. Hans Orgelsonat i g-moll är ett ofta framfört verk som många svenska organister har på sin repertoar. Detta till trots har stycket många interpretationstekniska svårigheter. LÄS MER

 3. 3. Ligger du inte bättre går jag ifrån dig! : Fulvisan som genre

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Alice Elmdahl; [2022]
  Nyckelord :folkvisa; fulvisa; genre; genreanalys; skämtvisa; svensk folkmusik; svenska;

  Sammanfattning : Fulvisan är en typ av folkvisa med ett fräckt, skämtsamt och erotiskt innehåll. Syftet med denna studie är att undersöka om den idag levande fulvisan kan ses som en genre och vad den genren i så fall består av för delar. Metoden som används är genreanalys och materialet är utvalt efter vad som sjöngs på en fulvisestuga hösten 2021. LÄS MER

 4. 4. Från Spotify till Lapp-Nils : En studie om att tekniskt lära sig spela Offerdalslåtar på fiol med inspiration från ett musiketnologiskt synsätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Brink Madeleine; [2022]
  Nyckelord :traditionsbärare; Lapp-Nils; Offerdal; folkmusik; musiketnologi; musikpedagogik;

  Sammanfattning : Lapp-Nils, född 1804, var en samisk storspelman i Offerdal i Jämtland, vars låtar har levt vidare till idag, och utgör grunden för Lapp-Nilstraditionen. Syftet med denna studie är att tekniskt kunna spela fem låtar i Lapp-Nilstradition, samt att även få en ökad förståelse för kontexten kring Lapp-Nils. LÄS MER

 5. 5. Brännvin i Burken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för musikvetenskap

  Författare :Viktor Paulsson; [2022]
  Nyckelord :Irländsk Folkmusik; Folkmusik; Musikvetenskap; Musik; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Irländsk folkmusik är ett globalt fenomen, och är liksom på andra ställen, välkänt i Sverige. Forskning om irländsk folkmusik finns i massor, men material om den irländska folkmusikens betydelse och mening i en svensk kontext är något som kan vara svårt att hitta. LÄS MER