Sökning: "folkmusik"

Visar resultat 1 - 5 av 131 uppsatser innehållade ordet folkmusik.

 1. 1. Att komponera gammeldans - En studie i min egen kompositionsprocess

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Frida Johansson; [2020-06-10]
  Nyckelord :gammeldans; folkmusik; folkdans; dansmusik; kompositionsmetoder; dansbarhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att utforska mitt arbete med att komponera och arrangera ny musik inomsvensk gammeldanstradition. Jag använde mig av tre olika kompositionsmetoder för att komponera musiken.Förutbestämd låttyp, ackord och struktur från en annan låt samt dans. LÄS MER

 2. 2. Spela fiol på saxofon

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Cecilia Moore; [2020-06-10]
  Nyckelord :saxofon; fiol; folkmusik; spelmansmusik;

  Sammanfattning : I detta arbete har jag undersökt om jag kan utveckla mitt gestaltande av den traditionellaspelmansmusiken genom att översätta fiolspel till saxofon. För att undersöka detta har jagarbetat utifrån frågeställningar om frasering/artikulation, ornamentik och genretypiskintonation/mikrotonalitet. LÄS MER

 3. 3. Konsten att komma ihåg- En folkmusikers undersökning av hur olika inlärningsmetoder påverkar memorerandet av melodier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Hilda Ekstedt; [2020-01-09]
  Nyckelord :Minne; Musik; Musik; Memorering; Minnesträning; Gehör; Folkmusik;

  Sammanfattning : Som folkmusiker som i första hand spelar på gehör tillhandahålls sällan noter på de låtar somjag skall spela. Det förväntas istället att repertoaren memoreras i huvudet. Det finns inga noteratt gå tillbaka till och det är därför en fördel att kunna memorera låtarna under en längre tid. LÄS MER

 4. 4. FOLKLIG FUNKTIONSANALYS Ett sätt att göra musikens språk tillgängligt för alla!

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Petter Lantz; [2020-01-08]
  Nyckelord :funktionsanalys; naturtoner; skala; populärmusik; globalisering;

  Sammanfattning : Syfte: Huvudsyftet med uppsatsen är att utveckla ett analysverktyg som ett komplement tillstegteorier, klassisk funktionsanalys och andra musikteoretiska hjälpmedel med måletatt vara så enkelt att det kan underlätta den teoretiska och praktiska förståelsen av musikredan på mellanstadienivå och dessutom vara mer inkluderande av andra kulturer änden västerländska.Teori: Uppsatsen utgår ifrån sambanden mellan den diatoniska skalans upphov, deltonsserienoch västerländsk musikteori och söker med hjälp av dessa förklara analytiska problem iframför allt populärmusik från 1950-2015. LÄS MER

 5. 5. Alfvén & Enescu: Ett folkligt receptionsresultat. Den traditionella kulturen i dagens Västeuropa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för musikvetenskap

  Författare :Marigona Jusufi; [2020]
  Nyckelord :Musicology; musikvetenskap; George Enescu; Hugo Alfvén; folkmusik; folk music; konstmusik; classical music; rapsodi; rhapsody; litteratur; literature; Sverige; Sweden; Rumänien; Romania; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Romanian political and musical history is a complex and intense story that has undergone a major change during the 20th century with composers such as George Enescu and political events such as Romanian Revolution, 1989. Folk traditions and songs have for a long time been an essential part of the country’s identity, and through Enescu’s two rhapsodies and a music-pedagogical children’s book - “Alfvén & Enescu: i musikogen” - Romania has taken a step closer to the western world, with emphasis on Sweden, and with folklore as the core between them. LÄS MER