Sökning: "musiker"

Visar resultat 1 - 5 av 303 uppsatser innehållade ordet musiker.

 1. 1. Konsten att komma ihåg- En folkmusikers undersökning av hur olika inlärningsmetoder påverkar memorerandet av melodier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Hilda Ekstedt; [2020-01-09]
  Nyckelord :Minne; Musik; Musik; Memorering; Minnesträning; Gehör; Folkmusik;

  Sammanfattning : Som folkmusiker som i första hand spelar på gehör tillhandahålls sällan noter på de låtar somjag skall spela. Det förväntas istället att repertoaren memoreras i huvudet. Det finns inga noteratt gå tillbaka till och det är därför en fördel att kunna memorera låtarna under en längre tid. LÄS MER

 2. 2. Hur relativt är C-dur? : Hur musiker använder sitt gehör

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Linnéa Svedmyr; [2020]
  Nyckelord :gehör; relativt gehör; gehörsstrategier; inre hörande; musikteori; lärande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kan vi börja spela snart? : Ett utvecklingsarbete om musikteori i praktiken

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Martin Danstål; [2020]
  Nyckelord :Musik; pedagogik; teori; praktik;

  Sammanfattning : Detta utvecklingsarbete handlar om implementering av musikteoretiska kunskaper i praktiska musikaliska situationer. Gymnasieelever i årskurs 1 har under en period av 10 veckor haft under­visning i ensemblespel där fokus har legat på att integrera fundamentala teoretiska kunskaper i musi­cerandet för att sedermera utveckla det egna utövandet och den musikaliska kommuni­kationen. LÄS MER

 4. 4. Strävan att bli bättre - En studie om gymnasieelevers övningsvanor inom pop/rock

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Niklas Cvetkovski; [2020]
  Nyckelord :Övning; gitarr; trummor; gymnasiet; motivation; practice; guitar; drums; high school; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : The study examines practice strategies and views on practicing in high school students, with main instruments guitar or drums in the pop/rock genre. Through qualitative interviews the study covers how the students define practicing, how they practice, and why they practice. LÄS MER

 5. 5. Levande spelmusik : Att bearbeta arrangemang på TV-spelsmusik utifrån musikers upplevelser och återkoppling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Johannes Frykholm; [2020]
  Nyckelord :arrangering; TV-spelsmusik; orkester; pop- och rockensemble; upplevelsen av eget spel; återkoppling;

  Sammanfattning : TV-spelsmusik och arrangering är något som brinner starkt för mig. Dock kan det finnas bristande intresse för TV-spelsmusik bland professionella musiker. LÄS MER