Sökning: "music industry"

Visar resultat 1 - 5 av 217 uppsatser innehållade orden music industry.

 1. 1. Casino Royale : Brand Avoidance and Advertising Among Generation Y in Sweden

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Julia Henriksen; Malin Hornebrant; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background:  Online casinos are rising in popularity, and the number of people in Sweden who gambled online in 2018 is an all-time high. At the same time, the amount of money that online casinos spend on advertisements is also at an all-time high. LÄS MER

 2. 2. Trygga rum och digitalt musikskapande. Fyra kvinnors upplevelser av att vara i ett kvinno- och transseparatistiskt rum och arbeta med musikproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Matilda Westergren; [2019]
  Nyckelord :Digitalt musikskapande; musikproduktion; kvinno- och transseparatistiska rum; trygga rum; könsuppdelad undervisning; normkritisk pedagogik; inkludering; trygghet Music production; gender separate spaces; safe spaces; safety; norm-critical pedagogy; gender segregation. Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka fyra kvinnors upplevelser av att vara i ett kvinno- och transseparatistiskt sammanhang och att där studera och arbeta med digitalt musikskapande. För de fyra informanterna har det separatistiska sammanhanget upplevts som ett tryggt rum. LÄS MER

 3. 3. Artists without an income? : critical analysis of the value gap and its impact on emerging artists and the music industry

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jenny-Maria Lohiniva; [2019]
  Nyckelord :music industy; artists; streaming services; value gap; record labels; media conglomeration; live performance; visual image; social media; recording industry; music distribution; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis seeks to discover what are the consequences of the value gap, for the emerging artists and the music industry by critically evaluating the concept of value gap and what it means for the music industry. This will also lead the way to discovering how emerging artists are “making it” in the era of music streaming, and which aspects are playing a significant role in this. LÄS MER

 4. 4. Generation of synthetic plant images using deep learning architecture

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Ramya Sree Kola; [2019]
  Nyckelord :generative adversarial network; machine learning; style transfer; style GAN; deep learning; FID; Inception score; google vm; leafsnap dataset;

  Sammanfattning : Background: Generative Adversarial Networks (Goodfellow et al., 2014) (GANs)are the current state of the art machine learning data generating systems. Designed with two neural networks in the initial architecture proposal, generator and discriminator. LÄS MER

 5. 5. On Policy and Proximity in the Music Industry in China: An investigation of policy intentions and experiences

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Jingxian Huang; [2019]
  Nyckelord :Proximity; Music Industry; Independent Musician; Policy; Experiences; Social Sciences;

  Sammanfattning : China is promoting the development of “music industry system” in recent years, by publishing policies and regulations that supporting music industry system with funding, clusters, protecting copyrights, and so on, in both national and regional policies like Chengdu. The difference between yearly developing reports of music industry in 2018 and experiences on the ground shows in the growing of the digital music and live performance on the national level but declining on the level of independent musicians. LÄS MER