Sökning: "Rumsakustik"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Rumsakustik.

 1. 1. Fönstrets akustiska påverkan på lättbyggnadskonstruktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Drift, underhåll och akustik

  Författare :Elin Sandin; [2020]
  Nyckelord :Akustik; Lättbyggnadskonstruktioner; Fönster; Byggnadsakustik; Rumsakustik;

  Sammanfattning : Examensarbetet sker i samarbete med ett företag som bygger flerbostadshus i trä, genom industriell produktion av moduler. Tyréns har tillsammans med företaget, Lindbäcks Bygg, upptäckt att fönster med hög ljudisolering inte presterar som förväntat i deras ytterväggar, byggda i lättbyggnadsteknik. LÄS MER

 2. 2. Simulating Low Frequency Reverberation in Rooms

  Master-uppsats, KTH/Marcus Wallenberg Laboratoriet MWL

  Författare :Mattias Svensson; [2020]
  Nyckelord :Low frequencies; Room acoustics; Finite Difference Time Domain method; FDTD.; Rumsakustik; låga frekvenser; Finite Difference Time Domain metoden; FDTD.;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to make a practical tool for low frequency analysis in room acoustics.The need arises from Acad’s experience that their results from simulations using raytracing software deviate in the lower frequencies when compared to field measurements inrooms. LÄS MER

 3. 3. Efterklangstid och ljudkrukor i Dalby kyrka : En studie av efterklangstiden på 1400-talet jämfört med nutid samt beskrivning av kopplingen mellan ljudkrukor och Helmholtzresonatorer

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Marcin Brycki; [2018]
  Nyckelord :Efterklangstid; ljudkrukor; Helmholtzresonator; Dalby kyrka; rumsakustik;

  Sammanfattning : This study investigates the reverberation time in Dalby church. The reverberation time is analyzed with respect to contemporary conditions and the 15th century. The connection between ceramic pots and Helmholtz resonators (a kind of acoustic resonator) are investigated. LÄS MER

 4. 4. Störande lågfrekvent buller i konsertlokal i Lund

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Teknisk akustik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Fredric Johansson; [2016]
  Nyckelord :Byggnadsakustik; rumsakustik; ljudtransmission; ljudperception; hälsoeffekter av trafikbuller; absorbenter; Helmholtz resonator; CATT acoustic; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report deals with a specific case of acoustic problems; a property in Lund whose main use as a concert venue is disturbed by traffic noise while at the same time room acoustic measures are needed. Health effects and sound transmission is examined Before the proposed actions are discussed. LÄS MER

 5. 5. Rum för musik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Felicia Wahlborn; [2014]
  Nyckelord :architecture; acoustics; room acoustics; music museum; Gröndal; Lövholmen; concert hall; arkitektur; akustik; rumsakustik; musikmuseum; Gröndal; Lövholmen; konserthall;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar rumsakustik som en viktig del i skapandet av en arkitektur för framförande av musik, samt upplevelsen av ljud. Projektet bygger på en idé att skapa nya möjligheter att skapa och framföra musik för musiker, vars arbete ofta begränsas av lokalbrist eller av olika föreningars intresseområden. LÄS MER