Sökning: "Akustik"

Visar resultat 1 - 5 av 236 uppsatser innehållade ordet Akustik.

 1. 1. Prediction of Reverberation Time in Office Spaces by Investigation of the Scattering Factor in Odeon

  Master-uppsats, KTH/Teknisk akustik

  Författare :Viktor Söderlund; [2023]
  Nyckelord :Scattering Factor; Reverberation Time; Odeon; Sabine; Arau-Puchades; Spridningsfaktor; Efterklangstid; Odeon; Sabine; Arau-Puchades;

  Sammanfattning : Accurate estimations of the reverberation time of furnished office spacesis essential as an acoustic consultant. A time efficient way to predict thefurniture’s effect is to investigate it by software modelling. The room acousticsoftware Odeon is suitable for doing this. LÄS MER

 2. 2. Det vibrerande rummet – akustik, atmosfär och arkitektur

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Joel Bågesund; [2023]
  Nyckelord :atmosfär; akustik; kognitiv psykologi; neurovetenskap; upplevelse; form; estetik; atmosphere; acoustics; cognitive psychology; neuro-science; experience; aesthetics; embodiment theory; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Ljud är, för de flesta, någonting självklart. Vi omges ständigt av ljud, våra egna och andras, och kanske märker vi inte av vår ljudmiljö förrän den blir direkt obehaglig. Detta speglas även i vår gärning och vårt tankesätt som arkitekter, där bilden, ljuset och den visuella estetiken har företräde i våra kreativa processer. LÄS MER

 3. 3. Tillämpning av RCM : Tillämpning av RCM i syfte att öka tillgängligheten för en produktionsanläggning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Drift, underhåll och akustik

  Författare :Anton Nordström; [2022]
  Nyckelord :Availability; RCM; FMEA; Maintenance; Tillgänglighet; RCM; FMEA; Underhåll;

  Sammanfattning : Företaget LKAB producerar järnmalmspellets i förädlingsverk i Svappavaara. Dessa förädlingsverk har haft en oväntat låg tillgänglighet under 2021. Denna låga tillgänglighet har lett till en oförmåga att producera enligt uppsatt budget. LÄS MER

 4. 4. Towards a tunable, wide-band acoustic transducer operating in the quantum regime.

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad fysik

  Författare :Abel Hugot; [2022]
  Nyckelord :Hybrid quantum systems; Acoustics; Impedance matching; SQUIDs; Hybrida kvantsystem; Akustik; Impedansanpassning; SQUIDs.;

  Sammanfattning : In the past decade we have seen fast development of new quantum technologies that promise to revolutionise communications and computing. Many different routes are explored to physically implement such quantum technologies. Among others, we can mention superconducting circuits, spin-based devices and photonic devices. LÄS MER

 5. 5. Predicting eigenvalues and eigenmodes in non-rectangular rooms with machine learning techniques

  Master-uppsats, KTH/Teknisk akustik

  Författare :Oscar Lundin; [2022]
  Nyckelord :Machine learning; Finite elements; Plane wave decomposition; ResNet; Room acoustics; Tensorflow; Keras; Eigenfrequency prediction; Maskininlärning; Finita elementmetoden; Planvåguppdelning decomposition; Rumsakustik; ResNet; Tensorflow; Keras; Prediktering av egenvärden; Egenfrekvenser; Egenmoder.;

  Sammanfattning : Knowing the eigenfrequencies and eigenmodes is of great importance to interior design and a common acoustic engineering problem. Challenges in noise control makes knowing the lower eigenfrequencies particularly important. LÄS MER