Sökning: "Filler"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet Filler.

 1. 1. Undersökning av asfaltbruk med olika fillersorter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Ola Aurell; [2019]
  Nyckelord :Bitumen; Filler; Asfaltsbruk; Reologi; DSR; dynamisk skjuvreometer; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The properties of asphalt mastic, consisting of bitumen and filler, determine the asphalt's resilience and stability and ultimately durability. The reason to why asphalt mastics hasn’t been more in focus is probably the lack of an established methodology for measurement. LÄS MER

 2. 2. Hålrumsvariationer vid asfalttillverkning : En fallstudie vid Skanska enligt DMAIC avseende förbättringsmöjligheter vid kalltillsatt asfaltåtervinning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Paulina Johansson; [2018]
  Nyckelord :Asphalt concrete; Void volume; DMAIC; RAP; Split plot; Asfalt; Hålrum; DMAIC; Återvinning; RAP; Split-plot;

  Sammanfattning : Att optimera hålrumshalten i färdig beläggning är essentiellt bland annat för att en vägkonstruktion inte ska få sprickor, spårbildning eller andra deformationer vid temperaturväxlingar  (Monismith, 1992). Eftersom både återvunnen och jungfrulig asfaltmassa består av stenmaterial, bitumen och tillsatsmedel är återvunnen asfalt värd den jungfruliga massans vikt ton för ton vid utbyte i ett arbetsrecept (Brock & Richmonds, 2007). LÄS MER

 3. 3. Development of UHPC concrete using mostly locally available raw materials

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Lennart Nilsson; [2018]
  Nyckelord :UHPC; Ultra High-Performance Concrete;

  Sammanfattning : The concrete technology has during the last century changed dramatically where the concept of high strength concrete has gone from 30MPa to well over 100MPa. UHPC has many areas of application and is used more and more frequently in all manner of structures. LÄS MER

 4. 4. Interaction Effect of Filler Material on Fungal Biomass Activity for Heavy Metal Biosorption in Stormwater

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Robert Peterson; [2018]
  Nyckelord :Heavy metals; Biosorption; Fungal biomass; Serial optimisation;

  Sammanfattning : In the wake of ever more occurring and evident consequences brought by climate change such as droughts and an increasing world population, a responsible use and handling of freshwater has never been as important as before. Stormwater is more than often not treated and simply released back in nature with any kind of pollution it has collected on its way, one of which being heavy metals. LÄS MER

 5. 5. Conceptual Development of an Automated Corrugated Cardboard Box Filler

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Tobias Nordstedt; [2018]
  Nyckelord :automated corrugated cardboard box filler; conceptual development; automation; concept generation; computer aided design; filling apparatus;

  Sammanfattning : The project aimed at conceptually develop a solution that is able to automatically transfer an already stacked and measured heap of goods from an order tote into an erected corrugated cardboard box, whereas the dimensions of the corrugated cardboard box and the stack are allowed to vary within a specified interval. The method for this project consisted of five main parts: feasibility study; concept generation; concept choice; design; and evaluation. LÄS MER