Sökning: "Filler"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade ordet Filler.

 1. 1. The Influence of Pigment Additives on the Barrier Properties of Dispersion Coatings

  Master-uppsats, KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Författare :Malin Eriksson; [2022]
  Nyckelord :dispersion coating; paper products; pigment; sustainable development; circular economy; Dispersionsbarriär; pappersprodukter; pigment; hållbar utveckling; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : Att minska plastavfall och uppmuntra återvinning har fått hög prioritet i många affärsverksamheter och olika typer av regleringar implementeras för att minska den negativa påverkan av plastanvändningen. Papper och kartong består i huvudsak av cellulosa som har många egenskaper som är essentiella för en hållbar ekonomi (t.ex. LÄS MER

 2. 2. Har bi-fasisk hyaluronsyra filler bättre effektivitet jämfört med mono-fasisk filler vid behandling av nasolabialveck?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Farah Kazem; [2022]
  Nyckelord :Hyaluronsyra fillers; nasolabialveck;

  Sammanfattning : Bakgrund: Huden är människans största organ och har många viktiga funktioner. En av de viktigaste funktionerna är att skydda kroppens inre miljö. Med åren åldras huden och volymen i ansiktet avtar på grund av yttre och inre faktorer. LÄS MER

 3. 3. Avvikelser vid projektering av installation och inredning i kök : En analys av uppkomna avvikelser vid planering, projektering och produktion av köksinredning och vitvaror i nyproduktion av bostäder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Theodor Sandin; Viktor Forsmark; [2022]
  Nyckelord :Avvikelser; kök; passbitar; projekteringsfel; bygghandling; relationshandling; byggsektorn; köksleverantör; IFC; VDC; ICE;

  Sammanfattning : Inom byggsektor orsakar fel, skador och brister extrakostnader på mellan 83 och 111 miljarder kronor varje år. De kostnaderna grundar sig ofta i fel som kan ses som små och därmed lätta att åtgärda på plats, men som när de adderas ihop innebär stora konsekvenser. LÄS MER

 4. 4. Småhusgrund med cementbundet rivningstegel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Victor Andersson; Samuel Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Cementbundet rivningstegel; Återvunnet tegel; Miljösmart betong; Tegelaggregat; Platta på mark; Småhusgrund; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Miljöpåverkan är ett ständigt återkommande ämne i samhällsdebatten. Många företag strävar efter att minimera sin miljöpåverkan, vilket kan ske genom att återanvända material i stället för att producera nya. I fallet med betongproduktion finns det flera sätt att göra den bättre för miljön. LÄS MER

 5. 5. Exploration of bioactive additives for hyaluronan based hydrogels : A literature study

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tilda Eriksson; Lisa Quakkelaar; Alexander Parkstam; Alina Karlsson; Mansourah Askari; Shukri Said Ahmed; [2022]
  Nyckelord :Hyaluronan; Hyaluronic Acid; HA; 1; 4-Butanediol diglycidyl ether; BDDE; polynucleotides; mannitol; biomedical applications; dermatological fillers; fillers; Hyaluronan; Hyaluronsyra; HA; 1; 4-butandiol diglycidyleter; BDDE; polynukleotider; mannitol; biomedicinska applikationer; dermatologiska fyllmedel; fyllmedel;

  Sammanfattning : Hyaluronan (HA) is a substance that is commonly used in biomedical applications in the form of hydrogels. One of these biomedical applications is dermatological fillers where HA is cross-linked with 1,4-Butanediol diglycidyl ether (BDDE) to reduce its rapid turnover within tissue. The filler gives a volumetric effect that can fill out wrinkles. LÄS MER