Sökning: "Filler"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet Filler.

 1. 1. Välbefinnande i stadsrummet : en undersökning i vilka aspekter som kan bidra till att göra stadsrummet mer socialt hållbart

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jenny Fischer; [2020]
  Nyckelord :välbefinnande; social hållbarhet; hållbarhetsmål; Agenda 2030; tillfällig landskapsarkitektur; New Urban Agenda; Gap Filler; Urban Layers;

  Sammanfattning : Mänskligheten står inför flera större utmaningar så som urbanisering, försämrad folkhälsa, klimatförändringar och segregation. Fler av utmaning-arna är speciellt utmärkande i de urbana regionerna vilket ökar behovet av en hållbar stadsutveckling. LÄS MER

 2. 2. Friction and Wear Performance of Experimentally Developed Self-lubricating PPS/PTFE Composites

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Kimberly Rose Lagrama; [2019]
  Nyckelord :PPS; PTFE; self-lubricating composites;

  Sammanfattning : Demanding applications, as well as the push to eliminate the need for fossil-fuel based lubricants, create the need for the development of high-performance polymers. Polyphenylene Sulfide (PPS) is an example of a high-performance polymer and has a high service temperature, good dimensional stability, and excellent chemical resistance. LÄS MER

 3. 3. Characterization of Graphene-Based Anisotropic Conducting Adhesives : A study regarding x-ray sensing applications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Marcus Gärdin; [2019]
  Nyckelord :Anisotropic conductive adhesive; Graphene; Flip-chip; Graphene oxide; Epoxy composite; Anisotropt ledande adhesive; Grafen; Flip-chip; Grafenoxid; Epoxykomposit;

  Sammanfattning : A common method of cancer treatment is radiation therapy. In radiation therapy, a treatment planning system is made to specify the dose of X-rays needed to eradicate the tumor. To assure the right amount of X-ray dosage a quality assurance is using a phantom containing radiation sensors. LÄS MER

 4. 4. CFD and Experimental Study of Refuelling and Venting a Fuel System

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära;

  Författare :Aditya Naronikar; Anton Riström; [2019]
  Nyckelord :CFD; VOF; multiphase; refuelling; gasoline; ORVR; automotive; volvo;

  Sammanfattning : In 1999, California Air Resources Board (CARB) implemented a regulation that required all gasoline cars sold in California be fitted with an Onboard Refueling Vapor Recovery System (ORVR). The ORVR system is designed to prevent Volatile Organic Compounds (VOCs) from escaping into the atmosphere during refuelling by storing the gas vapours in a carbon canister. LÄS MER

 5. 5. Undersökning av asfaltbruk med olika fillersorter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Ola Aurell; [2019]
  Nyckelord :Bitumen; Filler; Asfaltsbruk; Reologi; DSR; dynamisk skjuvreometer; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The properties of asphalt mastic, consisting of bitumen and filler, determine the asphalt's resilience and stability and ultimately durability. The reason to why asphalt mastics hasn’t been more in focus is probably the lack of an established methodology for measurement. LÄS MER