Sökning: "Klara Kim"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Klara Kim.

 1. 1. Mätning av Telias 4G-nät, Umeå universitets campusområde.

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Kim Baltz; [2016]
  Nyckelord :4G; LTE;

  Sammanfattning : I den här rapporten redovisas resultatet av de mätningar som gjorts av Telias 4G-nät i form av datahastighet och signalstyrka, inom området av Umeå universitets Campus. Rapporten innefattar även en grundläggande teoretiskt beskrivning av de system och tekniker som berör ett 4G-nät. LÄS MER

 2. 2. Att motverka hemlöshet

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Kim Stéen; [2014]
  Nyckelord :Bostad först; Hemlöshet; Trappstegsmodellen; Malmö;

  Sammanfattning : Hemlösheten i Sverige ökar och problemet är som störst i storstadsregionerna. I Malmö är den vanligaste arbetsmodellen för att motverka hemlöshet den så kallade trappstegsmodellen, som syftar till att steg för steg träna hemlösa att klara av ett eget boende. LÄS MER

 3. 3. ”Du ska må psykiskt bra för att fysiskt kunna klara av dina arbetsuppgifter” : En belysande undersökning om medarbetarnas uppfattningar om hur ett framtida hälsofrämjande arbete ska kunna utvecklas inom PEAB Bygg Division Väst.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Anna Essbrant; Kim Larsson; [2011]
  Nyckelord :Delaktighet; Förankring; Hermeneutik; Hälsofrämjande arbete; Hälsopromotion.;

  Sammanfattning : Hälsofrämjande arbete inom företag kan fungera på olika sätt, vilket kan ha betydelse för lärandet. För att lärandet ska ske i samband med hälsofrämjande arbete måste medarbetarna vara medvetna om att arbetet finns och hur det fungerar inom företaget. LÄS MER

 4. 4. Energieffektiviseringar för energi- och miljöcertifiering av Smaland Airport AB

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK; Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Kim Gustafsson Ivemon; Robert Lundgren; [2011]
  Nyckelord :Energy efficiency; Green Building; Airport; Energieffektivisering; Green Building; flygplats;

  Sammanfattning : Målet är att identifiera och ge fullständiga åtgärdsförslag på energieffektiviseringar för att minskaenergianvändningen med 25 % och därmed uppnå kraven för Green Building. De fullständigaåtgärdsförslagen ska redovisa ekonomi-, miljö- och hälsoaspekter. LÄS MER

 5. 5. Förbättring av slangtillverkningen på BT  : En produktionsteknisk studie

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Kim Andersson; Henk de Ridder; [2008]
  Nyckelord :Hosemanufacturing; increasing productionpase; planning problems; timestudy; Slangtillverkning; taktökning; planeringsproblem; tidsstudie;

  Sammanfattning : BT Products avdelning för slangtillverkning har i dagsläget problem med att klara av dagens produktionstakt. Målet med detta arbete är att identifiera och komma till rätta med dagens problem samt förbereda avdelningen inför en taktökning från dagens 50 000 till 60 000 truckar per år. LÄS MER