Sökning: "Stress"

Visar resultat 1 - 5 av 11527 uppsatser innehållade ordet Stress.

 1. 1. THE DEMOCRATIC CHAIN. Blockchain in the Context of Swedish Electoral Pro-cesses: Applying a Need-Solution Pairing approach with a lens of Legitimacy.

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Juan Gonzalez; Mikael Tuncay; [2023-11-20]
  Nyckelord :Blockchain; Elections; Digitalization; Need-solution pairing; Legitimacy; E-voting; Fraud; Agile;

  Sammanfattning : Blockchain has been studied extensively in the literature regarding its plausible application on a series of fields. In the same line, the application of Blockchain for public electoral processes has begun to be a matter of study in recent years. LÄS MER

 2. 2. Lägenhetsbehandling av barn och ungdomar med ätstörning En kvalitativ studie av föräldrars upplevelse av intensiv familjebaserad behandling i lägenhet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Caroline Schubert; [2023-11-17]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; lägenhetsbehandling; familjebaserad behandling; föräldrars upplevelse; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Intense family-based treatment for eating disorders in a special family treatment apartment has been conducted by the Eating Disorder Team at the Child and Adolescent Psychiatry Service in Östersund, Sweden, since 2019. The treatment model is offered in some cases to families when usual family-based treatment (FBT) in outpatient care is an insufficient effort. LÄS MER

 3. 3. DIGITALISERING INOM ÄLDREOMSORGEN Förutsättningar för en god arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Heidi Hedman; Nina Rydenskog; Emma Strandberg; [2023-11-16]
  Nyckelord :digitalisering; äldreomsorg; arbetsmiljö; kompetensutmaning; KASAM;

  Sammanfattning : Välfärden och i synnerhet äldreomsorgen står inför betydande utmaningar kopplade till kompetensförsörjningen. Samtidigt kantas äldreomsorgen redan idag av personalbrist och bristande arbetsmiljö. Därför krävs ett gediget arbetsmiljöarbete och förändrade arbetssätt för att behålla personal. LÄS MER

 4. 4. Etik i specialpedagogers praktik. 22 specialpedagogers erfarenheter av och reflektioner kring etiska konflikter och dilemman i grundskolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Hanna Karlgren; [2023-11-08]
  Nyckelord :etiska konflikter och dilemman; professionsteori; etiska principer; yrkesetik; moralisk stress;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilka yrkesspecifika villkor och förhållanden som ger upphov till etiska konflikter och dilemman i den specialpedagogiska praktiken, för att såväl beakta behovet av en explicitgjord yrkesetik liksom undersöka fenomenet moralisk stress i relation till yrkesrollens funktion och uppdrag. Syftet preciseras genom följande forskningsfrågor: Vilka etiska konflikter och dilemman möter specialpedagoger i den dagliga praktiken? Vilka etiska principer ställs mot varandra? Vilka yrkesspecifika villkor och förhållanden ger upphov till etiska konflikter och dilemman i den specialpedagogiska praktiken? Teori: Studiens teoretiska utgångspunkter är etisk teori samt professionsteori och för studien relevanta begrepp inom detta forskningsfält; jurisdiktion, auktorisation och autonomisering. LÄS MER

 5. 5. INDUSTRIELLT FRAMSTÄLLT TEGEL – om en försvunnen industri och dess antikvariska konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Frida Karlsson; [2023-11-07]
  Nyckelord :bricks; replacement bricks; industrially manufactured bricks; post-war buildings;

  Sammanfattning : The thesis aims to investigate how the lack of industrially manufactured bricks affects conservation processes that mainly involve post-war buildings. The last brickworks in Sweden that manufactured bricks in an industrial manner has now closed and replacement bricks must therefore be imported. LÄS MER