Sökning: "omsorg"

Visar resultat 1 - 5 av 1725 uppsatser innehållade ordet omsorg.

 1. 1. SOCIAL DISTANSERING: ETT HINDER TILL ÄLDRES VÄLBEFINNANDE UNDER CORONA PANDEMIRESTRIKTIONER

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kylie Tanttu; Dorothy Mbabazi; [2022-01-19]
  Nyckelord :elderly; covid19; social distancing; wellbeing; nursing care; literature review;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hög ålder är en av de största riskfaktorerna för att drabbas av allvarlig sjukdom och död i Covid-19. Social distansering blev den primära åtgärden för att minska smittspridningen av COVID-19, men hälso- och sjukvårdspersonal har inte tillräcklig kunskap om hur den påverkar äldre personers välbefinnande. LÄS MER

 2. 2. Hälsoscheman inom vård och omsorg : Det konfliktfyllda kommunala förändringsarbetet: En kvalitativ studie av schemaförändring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Nilsson; Hanna Koivisto; [2022]
  Nyckelord :Health-Schedule; Recovery; SKR; Flexibility; Healthcare Industry; Scheduling; Hälsoschema; Återhämtning; SKR; Flexibilitet; Vårdsektorn; Schemaläggning;

  Sammanfattning : Hälsoscheman är ett relativt nytt fenomen, som hade sitt startskott 2016 i form av ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner och Kommunal kallat Heltidsresan. Syftet med projektet var att stärka välfärdens kompetens och instifta heltid som norm. LÄS MER

 3. 3. Anhörigas upplevelser av att ge omsorg till en kvinnlig familjemedlem med bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Anya Hägglund; Emilia Jandér; [2022]
  Nyckelord :Breast cancer; experience; family caregiver; relative care.; Anhörigomsorg; anhörigvårdare; bröstcancer; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är idag den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor globalt. När en kvinna drabbas av bröstcancer tar ofta anhöriga ett stort ansvar för kvinnans omsorg i hemmet. Problematiken med anhörigomsorg är att anhörigas förutsättningar för att ge omsorg ser olika ut och att deras egen hälsa riskerar att påverkas. LÄS MER

 4. 4. Operationsteamets erfarenheter av icke-tekniska färdigheter för att undvika vårdskador : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Marléne Kimby Eklund; Erika Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :Communication; non-technical skills; literature review; surgery; teamwork; medical injuries; Icke-tekniska färdigheter; kommunikation; litteraturstudie; operation; teamarbete; vårdskador.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdskador drabbar ungefär 3–16% av samtliga sjukhusvårdade patienter, där 10–20 % uppstår till följd av en operation. Operationsteamet besitter flera icke-tekniska färdigheter, men vilka är av mest betydelse för att kunna undvika vårdskador under en operation. LÄS MER

 5. 5. Omsorgens betydelse i förskolan : Introduktion, trygghet och utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emma Andersson; Lina Nilsson; [2022]
  Nyckelord :förskola; pedagog; utbildning; utveckling; lärande; omsorg; anknytning; inskolning; introduktion; trygghet.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Inledning Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi fått ta del av, samt insett, att tryggheten påverkar barnen enormt mycket. Tryggheten till pedagogerna och sina kamrater utgör stor del av hur barnen vågar och tar till sig den utbildning som förskolan erbjuder. LÄS MER