Sökning: "Anhöriga till våldsutsatta"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Anhöriga till våldsutsatta.

 1. 1. I skuggan av den våldsutsatta : Om anhörigas erfarenheter av att vara stöd åt en kvinna som blir utsatt för partnervåld

  Magister-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Julieta Cederlöf; [2024]
  Nyckelord :Next of kin; Next of kin support; Partner violence; Anhöriga till våldsutsatta; Anhörigstöd; Partnervåld;

  Sammanfattning : In an era where mens violence against women is increasingly recognized as a growing societal issue, this study focuses on the role of next of kins. These next of kins, often overshadowed by the victims of violence, face daily challenges arising from the violence. LÄS MER

 2. 2. Hjälp och stöd till äldre våldsutsatta kvinnor. : En Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Anna Ekblom; [2021]
  Nyckelord :Aged Women; Intimate partner violence; Interventions; Iintersectionality; Social work; Stigma and Ageism; Äldre kvinnor; Våld i nära relationer; Insatser; Intersektionalitet; Socialt arbete; Stigma; Ålderism;

  Sammanfattning : Våld i nära relationer är ett välkänt socialt problem men aktuell forskning har ofta fokus på yngre kvinnor. Även hjälp och stödinsatser vänder sig till yngre individer. LÄS MER

 3. 3. Våga fråga: Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att bemöta våld mot kvinnor i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Alice Mattsson; Sofia Mickelsson; [2021]
  Nyckelord :Emergency department; nurses; experiences; women; violence in close relationships; Akutmottagning; kvinnor; sjuksköterskor; upplevelser; våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot kvinnor i nära relationer orsakar stora samhällskostnader, samt skador hos offren vilket leder till behov av akutsjukvård. Därav krävs rätt beredskap hos de sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter i mötet med äldre kvinnor med demenssjukdom utsatta för våld i nära relation i ordinärt boende : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jenny Stavem; [2017]
  Nyckelord :Dementia; Violence in close relationships; Abused older women; Person-Centered care; Interview study; Demenssjukdom; Våld i nära relation; Våldsutsatta äldre kvinnor; Personcentrerad vård; Intervjustudie;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Enligt den internationella etiska koden för sjuksköterskor (ICN) så ska sjuksköterskan handla för att skydda enskilda personer när deras hälsa hotas av andras handlingar. Personer med demenssjukdom kan få svårigheter att uttrycka sina behov, vilket ställer krav på omgivningen att kunna läsa av kroppsspråk vid illabefinnande. LÄS MER

 5. 5. Våld i nära relationer: En kvantitativ studie om sjuksköterskors rutiner i mötet med utsatta kvinnor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hanna Aronzon; Persson Maja; [2016]
  Nyckelord :Keywords: IPV; Intimate partner violence; Nurse; Screening.; Nyckelord: IPV; Våld i nära relationer; Sjuksköterska; Screening;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett stort problem som drabbar människor i hela världen. Våldet mot kvinnor är det vanligaste våldet och var tredje kvinna är eller har blivit utsatt för våld. Hälso-och sjukvården har ett ansvar att identifiera dessa utsatta kvinnor för att upptäcka våldet och kunna erbjuda hjälp. LÄS MER