Sökning: "Våld i nära relationer"

Visar resultat 1 - 5 av 987 uppsatser innehållade orden Våld i nära relationer.

 1. 1. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares upplevelser av att arbeta med våldsutsatta kvinnor

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Linda Melander; [2024-03-15]
  Nyckelord :men`s violence against women; social workers; Sweden; women`s rights; emotions; discretion; street-level bureaucrats;

  Sammanfattning : Men`s violence against women is a global problem and it is something that has existed for many years. It is a problem that many human rights organizations highlight and that the Women`s Convention works to abolish all forms of discrimination against women. LÄS MER

 2. 2. “Mäns våld mot kvinnor ska upphöra” En kritisk diskursanalys av Sveriges nationella våldsförebyggande program på området mäns våld mot kvinnor (2022)

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Gabriella Abdulahad; [2024-03-15]
  Nyckelord :Sverige; Mäns våld mot kvinnor i nära relationer; diskurs; diskursanalys; genus; hegemonisk maskulinitet; könsmaktsordning;

  Sammanfattning : Combating men’s violence against women has long been on the political agenda in Sweden and has intensified over the years. A national violence prevention program in the area of men’s violence against women has been in place since June 2022. LÄS MER

 3. 3. I skuggan av den våldsutsatta : Om anhörigas erfarenheter av att vara stöd åt en kvinna som blir utsatt för partnervåld

  Magister-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Julieta Cederlöf; [2024]
  Nyckelord :Next of kin; Next of kin support; Partner violence; Anhöriga till våldsutsatta; Anhörigstöd; Partnervåld;

  Sammanfattning : In an era where mens violence against women is increasingly recognized as a growing societal issue, this study focuses on the role of next of kins. These next of kins, often overshadowed by the victims of violence, face daily challenges arising from the violence. LÄS MER

 4. 4. “Det ena utesluter inte det andra” : En kvalitativ studie om socialsekreterares förutsättningar att arbeta med våldsutsatta män i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Linus Börjesson; Daniel Fatahi; [2024]
  Nyckelord :Men subjected to violence; domestic violence; social worker; norms; underreporting; Våldsutsatta män; VNR våld i nära relation ; socialsekreterare; normer; mörkertal;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka socialsekreterarnas arbete med våldsutsatta män i nära relation (VNR) genom att undersöka arbetsmoment såsom information, bemötande, rutiner, insatser och samverkan inom socialtjänsten. Studien genomfördes med hjälp av kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer från sex socialsekreterare inom socialtjänsten. LÄS MER

 5. 5. Förövarens närvaro i frånvaro : En straffrättslig analys av digitalt våld i nära relationer ur ett perspektiv av mänskliga rättigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Deniz Salari; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER