Sökning: "social worker"

Visar resultat 1 - 5 av 1405 uppsatser innehållade orden social worker.

 1. 1. Att vara klient i socialtjänsten - en studie om upplevt erkännande från ett brukarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Karin Ryde; Kajsa Field; [2024]
  Nyckelord :recognition theory; financial aid; user perspective; qualitative; social welfare. Nyckelord: erkännandeteorin; ekonomiskt bistånd; brukarperspektiv; kvalitativ; socialtjänst; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this essay, we have attempted to gain a better understanding of client's feelings of satisfaction or dissatisfaction about contact with their social workers in social service and economic assistance. We wanted to gain understanding, through the lens of the theory of recognition and judgment, how individuals who receive economic assistance experience the contact in terms of satisfaction or dissatisfaction and what prompted the feelings throughout the experience. LÄS MER

 2. 2. "JAG PRATADE OM SOCIALTJÄNSTLAGEN, SoL, OCH TOLKEN MÅLADE UPP EN SOL" : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser och utmaningar i det professionella mötet med klient där tolk är närvarande.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Maja Stråhle; Tova Danngren Stenlund; [2024]
  Nyckelord :Social worker; interpreter; power; communication; social work; Socialsekreterare; tolk; makt; kommunikation; socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka socialsekreterares upplevelser och utmaningarmed tolkanvändning i det professionella mötet. Studien utgick från en kvalitativ metod sombestod av sju semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. “Det ena utesluter inte det andra” : En kvalitativ studie om socialsekreterares förutsättningar att arbeta med våldsutsatta män i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Linus Börjesson; Daniel Fatahi; [2024]
  Nyckelord :Men subjected to violence; domestic violence; social worker; norms; underreporting; Våldsutsatta män; VNR våld i nära relation ; socialsekreterare; normer; mörkertal;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka socialsekreterarnas arbete med våldsutsatta män i nära relation (VNR) genom att undersöka arbetsmoment såsom information, bemötande, rutiner, insatser och samverkan inom socialtjänsten. Studien genomfördes med hjälp av kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer från sex socialsekreterare inom socialtjänsten. LÄS MER

 4. 4. "Vi når inte ut till alla barn som behöver oss"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ola Majeed; [2024]
  Nyckelord :social workers; experience; children who witness domestic violence; consequences; interventions; Social Sciences;

  Sammanfattning : Children witnessing domestic violence is a major social issue where many children lack protection. Previous research indicates that children who witness domestic violence have a hard time talking about the violence as it is considered a private matter. LÄS MER

 5. 5. Ett centrum för utsatta barn : En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares och samordnares erfarenheter samt deras förutsättningar att tillgodose barnets bästa utifrån samverkan inom Barnahus

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Irma Pajic; Ellisa Culum; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the implementation of the Convention on the Rights of the Child, which was ratified as law in 2020, the focus on children's rights and the child's best interests has increased in Sweden. Article 3 of the Convention on the Rights of the Child states that the best interests of the child must always be taken into consideration in all decisions involving children. LÄS MER