Sökning: "Intimate partner violence"

Visar resultat 1 - 5 av 222 uppsatser innehållade orden Intimate partner violence.

 1. 1. Förutsättningar för enskilda samtal om våld i nära relation under graviditet – en kvalitativ intervjustudie med barnmorskor

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Edstam; Victoria Pettersson; [2020-01-30]
  Nyckelord :graviditet; barnmorska; våld i nära relation; samtal; förvård;

  Sammanfattning : Background: Many women, all over the world are exposed to intimate partner violence and itis considered being a major health problem. Intimate partner violence duringpregnancy inherent great risks both for the mother and the unborn child. LÄS MER

 2. 2. ”DET ÄR JU NÄSTAN INTE PRATBART” En kvalitativ intervjustudie av professionellas syn på våldsutsatta män i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Kuczerski; Emma Pihl; [2020-01-15]
  Nyckelord :intimate partner violence; masculinity; male victim; norms; influence of the law;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis was to examine how professionals, who work with men being subjected to intimate partner violence, perceive the vulnerability of these men, and to further examine how professionals reflect upon general policies affecting these men. The research data was collected through seven interviews with respondents based in different cities across Sweden, who work professionally with men being subjected to intimate partner violence. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter i mötet med kvinnor utsatta för våld i nära relation : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Isabella Best; Linnéa Boberg; [2020]
  Nyckelord :Mötet; Professionellt ansvar; Sjuksköterskor; Sårbarhet; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Våld i nära relation är ett folkhälsoproblem. Våldet är en kränkning mot individens mänskliga rättigheter som kan medföra allvarliga skador både fysisk samt psykiskt. Det är sjuksköterskors professionella ansvar att vilja se och vilja veta för att kunna identifiera våldsutsatta kvinnor. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar upptäckandet av kvinnor utsatta för våld i nära relationer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ebba Broman; Karin Engblad; [2020]
  Nyckelord :Discover; Factors; Intimate partner violence; Nurs; Screening; Faktorer; Sjuksköterska; Upptäckande; Våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnor utsatta för våld i nära relationer är ett globalt samhällsproblem. Mäns våld mot kvinnor är det mest förekommande våldet och 35,6 procent av kvinnor världen över har någon gång blivit utsatt. LÄS MER

 5. 5. "Är det barnens rätt till sina föräldrar eller är det föräldrarnas rätt till sina barn?" : En kvalitativ intervjustudie om socialarbetares beskrivning av umgängessabotage vid våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Lovisa Billberger; Elin Hagelin; [2020]
  Nyckelord :visitation sabotage; intimate partner violence; women’s shelters; social workers; social constructivism; Social Sciences;

  Sammanfattning : "Is it the children's right to their parents or is it the parents right to their children?" : A qualitative interview study about social worker's description about "visitation sabotage" in cases involving intimate partner violence The aim of this study was to understand how social workers at women’s shelters describe “visitation sabotage”, to be accused or risk being accused of it, and the consequences for social work, abused mothers and their children. The study was based on seven semi-structured qualitative interviews with social workers. LÄS MER