Sökning: "Elin Andreasson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Elin Andreasson.

 1. 1. Våga fråga! En enkätstudie om vilka faktorer som påverkar sjuksköterskor att fråga kvinnor om våld i nära relation

  Magister-uppsats,

  Författare :Elin Andreasson; Emmy Byman; [2024-02-12]
  Nyckelord :Emotionella hinder; kirurgisk slutenvårdsavdelning; organisatoriska hinder; sjuksköterska; specialistsjuksköterska; våld i nära relation; vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relation är ett nationellt och globalt problem. Våldet, framför allt mot kvinnor är utbrett och mörkertalet tros vara mycket stort. Det finns olika typer av våld och dess konsekvenser är stora för såväl den våldsutsatta som samhället. LÄS MER

 2. 2. Ett ansträngt men meningsfullt arbete : En kvalitativ studie på hur polisen i yttre tjänst erfarar och upplever meningsfullhet och arbetsengagemang i arbetet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Hanna Andréasson; Elin Hedström; Corall Lundaahl; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Praktik på högskoleförberedande gymnasieprogram : Sex sistaårselevers resonemang om sina erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Hanna Andreasson; Elin Deurell; [2023]
  Nyckelord :gymnasiet; högskoleförberedande program; kasam; praktik; studie- och arbetsliv;

  Sammanfattning : I nuläget finns ingen handlingsplan för hur elever på gymnasiet ska kunna uppnå läroplansmålen för arbete- och samhällsliv. På högskoleförberedande program är det upp till varje skola att bestämma om vilka arbetslivsinslag som ska erbjudas, vilket skapar ojämlikhet när exempelvis enbart en bråkdel av Sveriges skolor erbjuder praktik på högskoleförberedande program. LÄS MER

 4. 4. Retrofitting analogue meters with smart devices : A feasibility study of local OCR processes on an energy critical driven system

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Joel Andreasson; Elin Ehrenbåge; [2023]
  Nyckelord :Analogue meters; Energy efficiency; Internet of Things IoT ; Optical Character Recognition OCR ; Sum of Absolute Differences SAD ; Template matching;

  Sammanfattning : Internet of Things (IoT) are becoming increasingly popular replacements for their analogue counterparts. However, there is still demand to keep analogue equipment that is already installed, while also having automated monitoring of the equipment, such as analogue water meters. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av att leva med en partner med bröstcancer : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Elin Winkler; Elin Jordö Andreasson; [2022]
  Nyckelord :bröstcancer; partner; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. När en person drabbas av bröstcancer påverkas även de närstående, inklusive partnern till den som blivit sjuk. Forskning visar att sjukskrivning och antalet ställda psykiska och somatiska diagnoser har ökat bland partner till personer med cancer. LÄS MER