Sökning: "Elin Hedström"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Elin Hedström.

 1. 1. Long-term Evaluation of Bone Augmentation Procedures with Autogenous Bone or Bone Substitutes in Association with Implant Treatment

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Caspar Carlfjord; Elin Hedström; [2016]
  Nyckelord :Dental; Implant; Osseointegration; Peri-implantitis; Bone Augmentation;

  Sammanfattning : Syfte. Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att undersöka det vetenskapliga underlaget avseende långsiktig stabilitet hos olika typer av benersättningsmaterial i kombination med implantatinstallation. Material och metod. En elektronisk sökning gjordes med hjälp av PubMed och Web of Science. LÄS MER

 2. 2. Winning the Board Game : Increasing the Strategic Involvement of Boards of Directors

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Hedström; Elin Albåge; [2016]
  Nyckelord :boards of directors; corporate governance; strategy; efficient boards; diversity in boards; boardroom dynamics; role of the board; board composition;

  Sammanfattning : After the financial crisis and several corporate scandals, efforts to improve the quality of corporate governance have been made but extended regulatory actions can be seen as insufficient as issues still arise. According to several scholars and practitioners one way for boards to become more efficient is by increasing their involvement in strategy. LÄS MER

 3. 3. Sker rengöring av ögon, antenner och mun hos Odonata : Coenagrion larver med hjälp av borsten på framben och fötter?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Elin Skörde; [2008]
  Nyckelord :Coenagrion; rengöring;

  Sammanfattning : Dragonflies are fascinating. The larvae stays larvae from a couple of weeks up to 5 years, it depends on the species (Hansen, 1981). The temperature, nourishment and time of the year also play a role for the growing factor for the larvae. Both Sahlén (1985) and Begon a. LÄS MER

 4. 4. Fastighetsmäklarutbildningen - Uppfyller den dagens behov?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Elin Hedström; [2007]
  Nyckelord :Fastighetsmäklarutbildningen; utbildningskrav; intagning; praktik; förväntningar; behov;

  Sammanfattning : En bransch som står inför ett generations- och könskifte kräver en utbildning som visar framfötterna och följer med utvecklingen. Högskolan i Gävle har sedan hösten 2006 ett nytt fastighetsmäklarprogram, skapat i strävan efter att följa de nya kraven från fastighetsmäklarnämnden samt önskemålen från skolan. LÄS MER

 5. 5. Hur kan Henke, Heidi, Jonte och Anja stärka ett varumärke? : En kvalitativ studie om hur svenska företag arbetar med athlete celebrity endorsement

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Elin Furberg; Camilla Nilsson; [2007]
  Nyckelord :Althlete celebrity endorsement; Marknadsföring; Varumärke;

  Sammanfattning : Människor har i alla tider sett upp till kända personer som förebilder och representanter för något som de själva drömmer om att vara, vilket gör dessa kända personer till idealiska ansikten utåt för ett företags varumärke och produkter. Detta fenomen kallas celebrity endorsement och har länge varit en populär metod inom marknadsföring där syftet är att skapa associationer mellan ett varumärke och en känd persons egenskaper. LÄS MER