Sökning: "board composition"

Visar resultat 1 - 5 av 150 uppsatser innehållade orden board composition.

 1. 1. Board of Director ‘Skin in the Game’ and Firm Performance

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Simon Olsson; Viktor Kvarnlöf; [2021-06-30]
  Nyckelord :Corporate governance; director ownership; board composition; director independence; director remuneration; OMX Stockholm Small Cap; ownership and performance; panel data;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. ESG Scores in IPOs: The impact of Board Composition and Ownership Concentration

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Karl Ehrensky; Martin Svensson; [2021-06-24]
  Nyckelord :ESG; ESG score; board composition; ownership concentration; stakeholder management;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 3. 3. Vem manipulerar resultatet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Arnell; Erik Karnehed; Josefine Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :Resultatmanipulering bolagsstyrning incitamentsprogram styrelsesammansättning Jones Cash Flow Model; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Vem manipulerar resultatet? - En kvantitativ studie om bolagsstyrning och earnings management Seminariedatum: 2021-06-04 Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på Kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Erik Arnell Erik Karnehed Josefine Gunnarsson Handledare: Lars Oxelheim Nyckelord: Resultatmanipulering, bolagsstyrning, incitamentsprogram, styrelsesammansättning, Jones Cash Flow Model Syfte: Att undersöka hur utvalda bolagsstyrningsvariabler påverkar graden av resultatmanipulering i svenska bolag noterade på Nasdaq Stockholm OMX Large Cap. Metod: En kvantitativ studie med en deduktiv ansats. LÄS MER

 4. 4. Breaking the glass ceiling : How to increase diversity in boards of directors in small and medium-sized enterprises in Denmark

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Casper Mose Hansen; Clementina Chifuel Manasseh; [2021]
  Nyckelord :Boards of Directors; Breaking the glass ceiling; Open Positions; Quotas; Diversity; Small and medium-sized companies; Networks; Culture.;

  Sammanfattning : Breaking the glass ceiling of boards of directors has been a hot topic globally for over a decade without any significant results. With an increase in demand for sustainable companies, the current composition of most of the boards of directors is contradictory, where homogeneous boards of directors are more a rule than an exception. LÄS MER

 5. 5. Digitalisera eller dö : En kvalitativ studie av hur styrelsens roll och sammansättning kan påverkas vid implementering av e-handel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Felix Forsmark; Oliver Månsson; [2021]
  Nyckelord :Corporate governance; e-commerce; board of directors; board member; Bolagsstyrning; e-handel; bolagsstyrelse; styrelseledamot;

  Sammanfattning : Idag finns det mycket existerande forskning gällande bolagsstyrning. Mycket av denna forskning handlar om bolagsstyrelser, dess struktur, roll och sammansättning. Forskningsområdets fokus har oftast legat hos de traditionella bolagen vilka givit god grund till information och vetskap kring ämnet. LÄS MER