Sökning: "fosfor"

Visar resultat 1 - 5 av 431 uppsatser innehållade ordet fosfor.

 1. 1. Massbalans av salt, kväve och fosfor i Dynestadsjön : En pilotstudie innefattande flödesmätningar och modellering

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Isak Spett; [2021]
  Nyckelord :Brackish water; fish death; eutrophication; environmental impact; the Baltic Sea; agriculture; SonTek-IQ Plus; MATLAB; Simulink; Bräckt vatten; fiskdöd; övergödning; miljöpåverkan; Östersjön; lantbruk; SonTek-IQ Plus; MATLAB; Simulink;

  Sammanfattning : Dynestadsjön in Gamleby, Västervik municipality, has a history of collapses due to lack ofoxygen and high levels of salt, nitrogen and phosphorus. The high levels of nutrients havegiven rise to deteriorating living conditions for aquatic organisms. LÄS MER

 2. 2. Ärelösa mörderskor eller desperata offer? : En studie av kvinnor anklagade för giftmord vid Svea hovrätt 1870–1890

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Ralf Engkvist; [2021]
  Nyckelord :giftmord; kvinnlig brottslighet; 1800-tal; Sverige; arsenik; Svea hovrätt.;

  Sammanfattning : Genom männens historiska överrepresentation av våldsbrott har den kvinnliga brottsligheten ofta kommit i skuggan inom den historiska forskningen, barnamord och häxprocesserna undan-tagna. Giftmord var i fråga om kvinnor, i jämförelse med andra kvinnliga våldsbrott, ett vanligt förekommande brott under 1800-talet. LÄS MER

 3. 3. Undersökning av turbiditet och föroreningars sammansättning i urbana vatten

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Matilda Ahlström; [2021]
  Nyckelord :Turbidity; phosphorus; metals; PAH:s; stormwater; dissolved pollutants; particulate bounded pollutants; water quality; Turbiditet; fosfor; metaller; PAH:er; dagvatten; löst fas; partikulär fas; vattenkvalité;

  Sammanfattning : Stormwater is water that originates from snow or rainfall and that cannot naturally infiltrate the soil. When stormwater flows from hard surfaces it can transport different pollutants to watercourses. By measuring turbidity continuously and using the relationship between turbidity and pollutants the pollutant levels can be estimated. LÄS MER

 4. 4. Minskat fosforläckage från hästhagar : utvärdering av mockning som åtgärd och hästhållares syn på åtgärdsarbete för miljön

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Sofia Nyström; [2021]
  Nyckelord :hästgödsel; näringsläckage; rasthagar; fosforläckage; häst; övergödning; Östersjön; mockning;

  Sammanfattning : Östersjön är kraftigt påverkad av övergödning, som beror på att en för stor mängd näringsämnen tillförs havet. Övergödande ämnena kväve och fosfor kommer framför allt från våra jordbruksmarker och förs via urlakning och ytavrinning vidare till våra sjöar, vattendrag och till slut Östersjön. LÄS MER

 5. 5. Towards a high resolution view of infrared line formation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Astronomi

  Författare :Martin Schmidt Montelius; [2021]
  Nyckelord :Spectroscopy; Near infrared; K giants; Galactic archeaology; Galactic chemical evolution; Abundances; Milky Way; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Observing in the infrared has many benefits, such as seeing through the interstellar dust in the galaxy, easier use of adaptive optics, and better flux ratios for direct observations of exoplanets. Before the infrared spectral range can be utilised for highly accurate stellar spectroscopy there is a need for a better understanding of both stellar modelling and the atomic physics that go into forming spectral lines. LÄS MER