Sökning: "våtmark"

Visar resultat 1 - 5 av 177 uppsatser innehållade ordet våtmark.

 1. 1. Våtmarksbatymetri : djupmätning av 10 anlagda våtmarker i Mälardalen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Gordon Lindau; [2022]
  Nyckelord :batymetri; djupmätning; portabelt ekolod; kastbart ekolod; våtmark; fosfordamm;

  Sammanfattning : Tio anlagda våtmarker i jordbrukslandskap i Mälardalen har undersökts i syfte att bestämma vattendjup och volym samt för att studera batymetriska metoder som kan vara lämpliga vid djupmätning av fosfordammar och andra grunda våtmarker. De metoder som använts är portabelt, kastbart ekolod som både släpats bakom kajak och kastats med fiskespö från land samt manuell mätning med mätsticka. LÄS MER

 2. 2. Flytande våtmarker för renande och rekreativ effekt i Malmös kanaler : en undersökning av potentiell reningseffekt, vad som påverkar detta, hur de skulle skötas och kunna utformas

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elin Alvbåge; [2022]
  Nyckelord :Flytande våtmark; floating treatment wetland; reduktion; rening; reningseffekt; föroreningar; purifying; purification; Malmös kanaler; Malmö; skötsel; drift; management; växtval; plant; mikrobiell; biofilm; rötter; rekreation; recreation;

  Sammanfattning : Dagvattnet i centrala Malmö innehåller mycket föroreningar och mycket av vattnet går till Malmös kanaler. Då kanalerna är förbundna med Öresund finns en potentiell vinst i att försöka rena detta vatten. LÄS MER

 3. 3. Emission of greenhouse gases from constructed wetlands : Nutrient status in relation to methane and nitrous oxide emission

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Christian Lundström; [2022]
  Nyckelord :Constructed wetland; greenhouse gas emission; nutrient status; ebullition; Anlagd våtmark; växthusgasutsläpp; näringsstatus; ebullition;

  Sammanfattning : Agricultural land releases large amounts of nitrogen and phosphorus to water bodies which causes eutrophication. Creating wetlands on agricultural land is one way to prevent this major issue. However, constructed wetlands are a large emission source of greenhouse gases. LÄS MER

 4. 4. Miljöpedagogers arbete vid våtmarker : “Vi behöver fler som bryr sig om våra våtmarker och vattendrag, ta vara på allt intresse som redan finns bland unga barn”

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Josefin Gannfelt; Stina Nilsson; [2022]
  Nyckelord :biophilia; nature connectedness; place-based learning; pedagogy; urbanization; wetlands; excursions; biofili; natursamhörighet; platsbaserat lärande; pedagogik; urbanisering; våtmarker; exkursioner;

  Sammanfattning : Allt fler bor i urbana områden och vistas mindre ute i naturen. Samtidigt pågårklimatförändringar som bland annat påskyndas av att torrlagda våtmarker släpper utkoldioxid. LÄS MER

 5. 5. Gestaltning av Ebbamölla : en naturalistisk gestaltning för en blöt ståndort

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Malin Ask; [2022]
  Nyckelord :gestaltning; naturalism; fuktig ståndort; moduler; våtmark design; naturalism; wet site; modular system; perennial mixes; wetland;

  Sammanfattning : Examensarbetet undersöker möjligheten att gestalta ett område på en privattomt i Skåne som upplevs som ett problemområde. Detta eftersom stora delar av området beter sig som en våtmark under stora delar av året. Uppdraget var att förvandla ett problemområde till en parkliknande tilltalande miljö. LÄS MER