Sökning: "ekologi"

Visar resultat 1 - 5 av 1126 uppsatser innehållade ordet ekologi.

 1. 1. Magiska möten med naturen : en litteraturstudie om naturen som lärande miljö inom arbetet för ekologisk hållbar utveckling i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Louise Sandberg; Emma Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Ekologisk hållbar utveckling; naturmöte; utbildning för hållbar utveckling; utomhusundervisning;

  Sammanfattning : Forskning visar positiva samband mellan naturmöten, djupare ekologiska kunskaper och miljöattityder. Elever tycker om utomhusundervisning, eftersom de får förstahandserfarenheter och relationen de bygger upp till naturen ändrar deras beteende gentemot den naturliga världen. LÄS MER

 2. 2. A Lead (Pb) Mass-Balance Budget for a Dry Periglacial Catchment in West Greenland : Discussing the fate of pollutant Pb

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Andreas Nylund; [2020]
  Nyckelord :Lead mass-balance budget; Dry periglacial landscape; Whole catchment; Pollution; Climate change;

  Sammanfattning : Lead (Pb), occurs both naturally and as a pollutant in Arctic landscape systems. The ongoing climate change, especially pronounced in the Arctic, changes the premises for Pb transport and mobility. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares planerade undervisning och tysta kunskap i hållbar utveckling : Utifrån hållbar utvecklings tre dimensioner, ekologi, ekonomi och sociala relationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Karin Nygård; [2020]
  Nyckelord :Ecology; economics; sustainable development; social relations; quiet knowledge; Ekologi; ekonomi; hållbar utveckling; sociala relationer; tyst kunskap;

  Sammanfattning : Denna studie är gjord för att belysa och förklara hållbar utveckling utifrån de tre dimensioner som bör tas i beaktning i förskolans verksamhet, de är ekologi, sociala relationer och ekonomi. Detta utifrån förskollärarnas planerade undervisning men också från den tysta kunskap de förmedlar till barnen. LÄS MER

 4. 4. Parkslide, från prydnad till invasiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Berivan Mirsa; [2020]
  Nyckelord :Parkslide; invasiva arter; biologisk mångfald; evolutionsteori; ekologi; globalisering;

  Sammanfattning : Enligt ArtDatabanken (2020) är parkslide en invasiv främmande art i den svenska naturen som hotar den biologiska mångfalden lokalt i södra och mellersta delen av landet. I studien ges genom litteraturöversikt och semistrukturerade intervju en större förståelse kring parkslides egenskaper, tillväxt, etablering, spridning, inverkan på omgivningen, metoder som används för att bekämpa den och vad som kan komma att bli framtida utmaningar. LÄS MER

 5. 5. Putting behavioral assays on fish to the test: Are sociality and scototaxis trials relevant in the wild?

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Arno Veenstra; [2020]
  Nyckelord :Acoustic telemetry; Social network; Sociality; Scototaxis; Migration;

  Sammanfattning : Animal behavior has become a frequently used tool in modern ecology and ecotoxicology, where laboratory behavioral traits are recognized as sensitive endpoints for assessing natural behavior or non-lethal effects of pollutants on animals. Within these research fields, behavioral traits measured in laboratory environments have been used to formulate predictions of ecological consequences that accompany specific behavior. LÄS MER