Sökning: "ekologi"

Visar resultat 1 - 5 av 1243 uppsatser innehållade ordet ekologi.

 1. 1. Assortativ parning hos sik (Coregonus lavaretus)

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Joni Riihimaa; [2022]
  Nyckelord :assortative mating; European whitefish; reproductive isolation;

  Sammanfattning : European whitefish (Coregonus lavaretus) forms reproductively isolated sub-populations with different body sizes in the lakes where northern pike (Esox lucius) exists. It has been hypothesized that the initial reproductive isolation between ecotypes arises through size-assortative mate choice or because small and large individuals arrive to the spawning grounds at different times. LÄS MER

 2. 2. Naturban : naturinspirerad gestaltning av en park längs Fyrisån i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sara Lovisin; Josefin Vidén; [2022]
  Nyckelord :naturbaserade lösningar; mångfunktionell yta; resiliens; urbanekologi;

  Sammanfattning : Städer ligger ofta i områden med en naturligt hög biologisk mångfald. De globala klimatförändringarna innebär en ökad förekomst av extremväder vilket tillsammans med storskaliga monokulturella landskap utgör ett hot mot den biologiska mångfalden. LÄS MER

 3. 3. Effekter av oxazepam på fiskbeteende: en metaanalys av studier på vildfångad fisk.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Amanda Johansson; [2022]
  Nyckelord :wild-caught fish; oxazepam; behavior; citation bias;

  Sammanfattning : Excreted pharmaceuticals are leaking out into aquatic environments via effluent water where they are hypothesized to be potent enough to alter fish behavior. Central for this hypothesis is oxazepam, an anti-anxiety drug that have been shown to make fish behave more bold, more active, and less social. LÄS MER

 4. 4. Nyköpings årum : ett gestaltningsförslag av ett stråk längs Nyköpingsån

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Johannes Karlsson; Christopher Mörk; [2022]
  Nyckelord :Årum; stråk; gestaltning; kulturhistoria; tillgänglighet; harmoni;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att visa hur ett utsnitt av Nyköpings årum kan gestaltas för att skapa ett enhetligt och sammanhängande parkstråk längsmed Nyköpingsån, parkstråket ska både vara tillgängligt och upplevas som tryggt. Arbetet tar avstamp i Nyköpings kommuns Utvecklingsprogram för Årummet från 2015. LÄS MER

 5. 5. Long-term Nitrogen Deposition and Recovery of Epiphytic Lichens : Concealed memory and implications

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Camille Volle; [2022]
  Nyckelord :epiphytic lichens; N deposition; boreal forest; recovery; critical load;

  Sammanfattning : Anthropogenic activities have increased nitrogen (N) emissions. However, higher N deposition is associated with negative fallouts in ecosystems, highlighting the necessity to define its critical load (CLO). Lichens, with their lack of roots, stomata, and cuticles, are helpful air pollution indicators and can be used to establish N CLO. LÄS MER