Sökning: "wind power"

Visar resultat 1 - 5 av 942 uppsatser innehållade orden wind power.

 1. 1. Wind Forecasts Using Large Eddy Simulations for Stratospheric Balloon Applications

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Ludvig Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Weather Research and Forecasting Model; Large Eddy Simulation; Microscale Meteorology;

  Sammanfattning : The launch of large stratospheric balloons is highly dependant on the meteorological conditions at ground level, including wind speed. The balloon launch base Esrange Space Center in northern Sweden currently uses forecasts delivered through the Swedish Meteorological and Hydrological Institute to predict opportunities for balloon launches. LÄS MER

 2. 2. Elektrifiering av utskovsluckor : En fallstudie vid Lilla Ursen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Felicia Thune; [2019]
  Nyckelord :Off-grid; solceller; Arkimedes skruv; strömkraft; vindkraft; MATLAB; simulering; utskovslucka; dammlucka; regleringsdamm; underhållsbehov;

  Sammanfattning : Stand-alone or micro off-grid systems can be used to electrify remote areas when it is not economically justifiable to connect to the power grid. In Sweden there are several flood gates that are used to regulate the water level in hydropower dams, these dams are not always easily accessible. LÄS MER

 3. 3. Production optimization for district heating : Short-term planning of district heating grid in Gävle, Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Nicolas Lindgren; Karl Brogren; [2019]
  Nyckelord :Short-term planning; Optimization; District heating; Linear programming; Mixed integer non-linear programming; Branch and bound; Heat storage; MATLAB; TOMLAB;

  Sammanfattning : Energy systems with a high portion of renewable energy from wind and solar power can suffer from fluctuations in production due to weak winds or cloudy weather, which may affect the electricity price. When producing heat and power in a combined heat and power plant, an additional heat storage tank can be used to store the heat surplus which is obtained when the power production is high, and the heat demand is low. LÄS MER

 4. 4. Applicerbar teknik för utvinning av energi ur regnkraft : En jämförelsestudie om framtidens energiutvinning

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Robin Scott; Harald Ahlgren; [2019]
  Nyckelord :tribo; triboelektrisk; piezo; piezoelektrisk; PTFE; PVDF; Polytetrafluoreten; Polyvinylidene fluoride; FEP; Fluorerad etylen propylen; MT-TENG; Regnkraft; Energiupptagning ur regn; alternativ energikälla; miljövänlig energi;

  Sammanfattning : På grund av det rådande miljöhotet så bör fokus för forskning och utveckling i ämnet riktas åt att utnyttja så många förnybara energikällor som möjligt, samt även optimera dessa för största möjliga energiupptagning. Vind, vatten och solljus är välkända och väl utformade källor för energi. LÄS MER

 5. 5. Tio år med kommunalt veto vid prövningen av vindkraft – är det dags för en förändring?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jenni Ståhl; [2019]
  Nyckelord :Vindkraft; kommunal tillstyrkan; tillståndsprövning; kommunalt planmonopol; kommunal självstyrelse; miljöfarlig verksamhet; miljöbalken; plan- och bygglagen; regeringsformen;

  Sammanfattning : In 2009, the Swedish legislation regarding the administrative procedure applicable to onshore wind energy was amended, in part to increase wind power production, but also to fulfill the requirements in regard to the administrative procedures for renewable energy activities in the 2009 Renewables Directive. As a result, the dual permit and approval procedures under the Plan and Building Act and the Environmental Code were replaced with a procedure through which large onshore wind power installations are only assessed under the Environmental Code—and thus, only by the relevant County Administrative Board. LÄS MER