Sökning: "informationsproblem"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet informationsproblem.

 1. 1. ”Maten är kass, men lärarna är snälla” : Recensioner av gymnasieskolor - ett beslutsunderlag för gymnasievalet på skolmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mohammed Barakat; Rolf Östergren; [2019]
  Nyckelord :School; high school; secondary school; upper secondary school; review; reviews; rating system; review texts; rating; ratings; devolution; decentralization; municipalization; independent education reform; school reform; school choice; customer choice systems; customer choice models; voucher system; check system; school vouchers; freedom of choice; discourse; market discourse; marketization; market-oriented education system; market school; market; school marketing; school market; schools marketing; school information; school reviews; student reviews; open house; exit; voice; information society; information problems; information asymmetry; identity; identity creation; segregation; school segregation; content analysis; discourse analysis; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; liquid modernity; the risk society; Skola; skolan; gymnasiet; gymnasium; gymnasieskola; gymnasieskolan; gymnasieskolor; recension; recensioner; recensionssystem; recensionstext; recensionstexter; betyg; recensionsbetyg; omdöme; omdömen; decentralisering; decentraliseringen; kommunalisering; kommunaliseringen; friskolereform; friskolereformen; skolreformer; skolval; kundval; kundvalssystem; kundvalsmodell; kundvalsmodellen; vouchersystemet; vouchersystem; voucher; checksystem; skolpeng; valfrihet; valfriheten; skolval; skolvalet; gymnasieval; gymnasievalet; frisökning; diskurs; marknadsdiskurs; marknadisering; marknadsanpassad; marknadsanpassning; marknadsskola; marknadsskolan; skolmarknad; skolmarknaden; skolors marknadsföring; skolinformation; skolrecensioner; elevrecensioner; öppet hus; gymnasiemässa; sorti; sorti-strategi; protest; exit; voice; informationssamhälle; informationssamhället; informationsproblem; informationsproblemet; informationsasymmetri; identitet; identitetsskapande; segregation; skolsegregation; innehållsanalys; diskursanalys; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; den flytande moderniteten; risksamhället;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för vad det är elever som söker till gymnasieskolan kan tänkas möta då de läser recensionstexter. Syftet är således att kartlägga recensionssystemets omfattning och innehåll kvantitativt; vad som tas upp i recensionstexterna, samt att undersöka hur recensionstexterna är konstruerade. LÄS MER

 2. 2. Fredsbyggande från insidan : En jämförande kvalitativ studie om interna partiska- och externa neutrala-medlare i fredsbyggandeprocesser i Somalia

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mohamedamin Sheik; [2018]
  Nyckelord :Medling; Förhandlingsteori; extern - neutral medlare; interna - partiska medlare; Södra - Somalia; Somaliland;

  Sammanfattning : Medling är ett viktigt verktyg i verktygslådan för hantering av konflikter. Mycket av forskningen har fokuserat på externa aktörer som kommer från utanför konflikten och som är neutrala till konfliktparterna och sammanhanget, men interna aktörer som är partiska har mindre uppmärksamhet i medlingslitteraturen. LÄS MER

 3. 3. Maskinteknisk studie av hissdörrsproduktion för ökad leveransprecision

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Samuel Spjut; [2017]
  Nyckelord :lean; delivery precision; daily control; layout change; lean; leveransprecision; daglig styrning; layoutändring;

  Sammanfattning : Denna rapport handlar om ett arbete mot att öka leveransprecisionen av produktionen av hissdörrar på företaget MaxiDoor AB. Företaget har ett mål på en leveransprecision på 98 % som de arbetar mot att uppfylla. Problemet de har är att leveransprecisionen är mycket lägre i nuläget. LÄS MER

 4. 4. Information Processing Problems : A comparative study of the Front End of new product development within radical and incremental projects

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL); Högskolan i Halmstad/Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL)

  Författare :Martin Aronsson; Karin Schrewelius; [2015]
  Nyckelord :Uncertainty; equivocality; complexity; new product development; Front End of new product development; Front End of Innovation; information processing problems; Kunskapsproblem; Informationsproblem; ny produktutveckling; osäkerhet; komplexitet; tvetydighet; innovation;

  Sammanfattning : The first phase of new product development (NPD) is today commonly referred to as the Front End (FE) of NPD. The phase has received a decent amount of attention during the recent years, nevertheless insufficient considering its ability to influence a project’s outcome. LÄS MER

 5. 5. Vägvisning för säker logistik vid hästtävlingar : att vägleda nybörjare och erfarna inom ridsport

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Louise Thomsson Erixon; [2012]
  Nyckelord :Information on horses; information vid hästar;

  Sammanfattning : This report describes how I worked with a spatial information problem, where the focus was to produce clearer barriers between horses and spectators at equestrian competitions. My background as a competition rider, combined with my knowledge of the spatial design, has caused me to react to how the information on riding and racing facilities deficiencies. LÄS MER