Sökning: "informationssamhället"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade ordet informationssamhället.

 1. 1. ”Maten är kass, men lärarna är snälla” : Recensioner av gymnasieskolor - ett beslutsunderlag för gymnasievalet på skolmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mohammed Barakat; Rolf Östergren; [2019]
  Nyckelord :School; high school; secondary school; upper secondary school; review; reviews; rating system; review texts; rating; ratings; devolution; decentralization; municipalization; independent education reform; school reform; school choice; customer choice systems; customer choice models; voucher system; check system; school vouchers; freedom of choice; discourse; market discourse; marketization; market-oriented education system; market school; market; school marketing; school market; schools marketing; school information; school reviews; student reviews; open house; exit; voice; information society; information problems; information asymmetry; identity; identity creation; segregation; school segregation; content analysis; discourse analysis; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; liquid modernity; the risk society; Skola; skolan; gymnasiet; gymnasium; gymnasieskola; gymnasieskolan; gymnasieskolor; recension; recensioner; recensionssystem; recensionstext; recensionstexter; betyg; recensionsbetyg; omdöme; omdömen; decentralisering; decentraliseringen; kommunalisering; kommunaliseringen; friskolereform; friskolereformen; skolreformer; skolval; kundval; kundvalssystem; kundvalsmodell; kundvalsmodellen; vouchersystemet; vouchersystem; voucher; checksystem; skolpeng; valfrihet; valfriheten; skolval; skolvalet; gymnasieval; gymnasievalet; frisökning; diskurs; marknadsdiskurs; marknadisering; marknadsanpassad; marknadsanpassning; marknadsskola; marknadsskolan; skolmarknad; skolmarknaden; skolors marknadsföring; skolinformation; skolrecensioner; elevrecensioner; öppet hus; gymnasiemässa; sorti; sorti-strategi; protest; exit; voice; informationssamhälle; informationssamhället; informationsproblem; informationsproblemet; informationsasymmetri; identitet; identitetsskapande; segregation; skolsegregation; innehållsanalys; diskursanalys; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; den flytande moderniteten; risksamhället;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för vad det är elever som söker till gymnasieskolan kan tänkas möta då de läser recensionstexter. Syftet är således att kartlägga recensionssystemets omfattning och innehåll kvantitativt; vad som tas upp i recensionstexterna, samt att undersöka hur recensionstexterna är konstruerade. LÄS MER

 2. 2. Lyssnar du? : En studie om hur informativa ljud- meddelanden uppfattas i apoteksmiljö

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Louise Holming; Beatrice Walerud; [2019]
  Nyckelord :Sinnesmarknadsföring; auditiv stimuli; ljudmeddelande; gemensamt värdeskapande; informationsöverbelastning; sinnesöverbelastning;

  Sammanfattning : På grund av det allt mer utvecklade informationssamhället och nya utmaningar inom den digitala marknadsföringen, finns det ett behov av alternativa lösningar för att nå ut med information till konsumenter på ett effektivt sätt. Denna studie ämnar därför att undersöka om och hur informativa, auditiva stimulin är en effektiv informationskälla att använda i apoteksmiljöer samt hur det påverkar konsumenters upplevelse. LÄS MER

 3. 3. Panoramafrihet i det moderna informationssamhället - Allmänhetens rätt att ta del av konstnärliga verk i det offentliga rummet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Henning Signarsson; [2018]
  Nyckelord :Upphovsrätt; konstverk; allmän plats; infosoc; trestegsregeln; NJA 2016 s.212; avbildningsrätt; panoramafrihet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. EU:s skydd av personuppgifter rörande lagöverträdelser och personnummer på internet i praktiken – omfattningen av undantaget till skydd för rätten till yttrandefrihet i dataskyddsförordningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linda Sewall; [2018]
  Nyckelord :EU-rätt; Dataskyddsförordningen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The information society brings many questions in terms of how personal integrity is to be balanced with the freedom of expression and information, which the General Data Protection Regulation (GDPR) has not yet provided many answers to. In this thesis, the phenomena with websites containing personal data, obtained from official documents, published on the Internet for commercial purposes, is examined. LÄS MER

 5. 5. Dataskyddsförordningen och tredjelandsöverföringar : en trygg hamn i informationssamhället

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Astrid Bohlin; [2018]
  Nyckelord :Rättsinformatik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER