Sökning: "informationssamhället"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade ordet informationssamhället.

 1. 1. ”Maten är kass, men lärarna är snälla” : Recensioner av gymnasieskolor - ett beslutsunderlag för gymnasievalet på skolmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mohammed Barakat; Rolf Östergren; [2019]
  Nyckelord :School; high school; secondary school; upper secondary school; review; reviews; rating system; review texts; rating; ratings; devolution; decentralization; municipalization; independent education reform; school reform; school choice; customer choice systems; customer choice models; voucher system; check system; school vouchers; freedom of choice; discourse; market discourse; marketization; market-oriented education system; market school; market; school marketing; school market; schools marketing; school information; school reviews; student reviews; open house; exit; voice; information society; information problems; information asymmetry; identity; identity creation; segregation; school segregation; content analysis; discourse analysis; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; liquid modernity; the risk society; Skola; skolan; gymnasiet; gymnasium; gymnasieskola; gymnasieskolan; gymnasieskolor; recension; recensioner; recensionssystem; recensionstext; recensionstexter; betyg; recensionsbetyg; omdöme; omdömen; decentralisering; decentraliseringen; kommunalisering; kommunaliseringen; friskolereform; friskolereformen; skolreformer; skolval; kundval; kundvalssystem; kundvalsmodell; kundvalsmodellen; vouchersystemet; vouchersystem; voucher; checksystem; skolpeng; valfrihet; valfriheten; skolval; skolvalet; gymnasieval; gymnasievalet; frisökning; diskurs; marknadsdiskurs; marknadisering; marknadsanpassad; marknadsanpassning; marknadsskola; marknadsskolan; skolmarknad; skolmarknaden; skolors marknadsföring; skolinformation; skolrecensioner; elevrecensioner; öppet hus; gymnasiemässa; sorti; sorti-strategi; protest; exit; voice; informationssamhälle; informationssamhället; informationsproblem; informationsproblemet; informationsasymmetri; identitet; identitetsskapande; segregation; skolsegregation; innehållsanalys; diskursanalys; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; den flytande moderniteten; risksamhället;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för vad det är elever som söker till gymnasieskolan kan tänkas möta då de läser recensionstexter. Syftet är således att kartlägga recensionssystemets omfattning och innehåll kvantitativt; vad som tas upp i recensionstexterna, samt att undersöka hur recensionstexterna är konstruerade. LÄS MER

 2. 2. Självgående, samarbetsvillig och driven - Allt för att vara en god kommunikatör. : En kvalitativ studie om förändringarna i kommunikatörsyrket det senaste 25 åren.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johanna Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Kommunikatör; informationssamhället; konvergens; platsannonser; informatör; Castells.;

  Sammanfattning : Uppsatsen har som avsikt att undersöka hur kommunikatörsyrket har förändrats det senaste 25 åren med utgångspunkt i Castells nätverksteorier och i en studie utförd 1995. Studien har utgått från en kvalitativ metod i form av en tematisk analys som identifierade mönster och teman i det empiriska materialet. LÄS MER

 3. 3. Goodwillskydd - Ja, finns det ett sådant? - En kritisk granskning av skyddet och bevarandet av ett varumärkes goodwill.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecka Lundgren; [2019]
  Nyckelord :immaterialrätt; goodwill; varumärkesrätt; marknadsrätt; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Goodwill as a phenomenon may seem generally known, but when one delves deep into the definition of the concept, there are many question marks. - What is goodwill? - How are goodwill protected for brands? - Are there any legal rights that ensure that you own "your" goodwill, and in particular, how far does these rights extend? In the society today, in Sweden and around the EU, there seems to be a hole in the legislation. LÄS MER

 4. 4. Lyssnar du? : En studie om hur informativa ljud- meddelanden uppfattas i apoteksmiljö

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Louise Holming; Beatrice Walerud; [2019]
  Nyckelord :Sinnesmarknadsföring; auditiv stimuli; ljudmeddelande; gemensamt värdeskapande; informationsöverbelastning; sinnesöverbelastning;

  Sammanfattning : På grund av det allt mer utvecklade informationssamhället och nya utmaningar inom den digitala marknadsföringen, finns det ett behov av alternativa lösningar för att nå ut med information till konsumenter på ett effektivt sätt. Denna studie ämnar därför att undersöka om och hur informativa, auditiva stimulin är en effektiv informationskälla att använda i apoteksmiljöer samt hur det påverkar konsumenters upplevelse. LÄS MER

 5. 5. Svenska ungdomars attityd till svensk film : En undersökning av svenska ungdomars medievanor och förhållande till den svenska filmindustrin

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Markus Helmersson; [2019]
  Nyckelord :Media ecology; Medievanor; Ungdomar; Film; Staten och filmen; Sverige; Svensk film; Media habits; Filmproduktion; Det kulturella systemet; Informationssamhället; Bio; Långfilm; Media;

  Sammanfattning : The study researches the media habits and attitude of the Swedish youths toward the Swedish film industry. By using official sources and literature about the Swedish film industry and media statistics it becomes clear that Swedish film attracts a minority of the Swedish cinema attenders, and that the media habits of the Swedish youths favors foreign movies. LÄS MER