Sökning: "föräldraskap"

Visar resultat 1 - 5 av 669 uppsatser innehållade ordet föräldraskap.

 1. 1. Surrogatmoderskap i svensk rätt - Om surrogatmoderskap i svensk rätt och kriminalisering av surrogatförmedling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fanny Zakariasson; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; surrogatmoderskap; surrogatförmedling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Frågan om surrogatmoderskap har under det senaste året aktualiserats bland annat med anledning av två domar från Högsta domstolen. Domarna rörde erkännande av utländsk dom i syfte att fastställa rättsligt föräldraskap i Sverige för tilltänkta föräldrar till barn födda genom surrogatarrangemang. LÄS MER

 2. 2. Preschoolers’ Parents Navigate Control and Responsibility

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anita Benson; [2020]
  Nyckelord :parenting; responsibility; preschool; preschool teacher; control; föräldraskap; ansvar; förskollärare; förskola; kontroll;

  Sammanfattning : In this paper, I address a situation faced by preschool parents in their interaction with preschool practitioners. In interviews with parents, it became apparent that parents sensed a loss of control over how their children were being raised once they started preschool. LÄS MER

 3. 3. Skrämmande föräldrar och skärrade barn - En scopingstudie om barns våldsutsatthet och socialt arbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Bjarnadóttir Brynja; [2020]
  Nyckelord :anknytningsteori; barn; barnmisshandel; föräldraskap; insatser; våld i nära relationer; attachment theory; children; child abuse; interventions; intimate partner violence; IPV; parenting;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker den senaste forskningen kring barn som lever i våldsutsatt i hemmet och hur våldet påverkar deras hälsa och utveckling, samt forskning kring de insatser som utförs i det sociala arbetet med våldsutsatta barn och deras familjer. Examensarbetet har utgångspunkt i anknytningsteori. LÄS MER

 4. 4. Parrelationens betydelse för förstföderskors och partners förlossningsupplevelse sex månader efter förlossning – en longitudinell kohortstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Marija Delfechresh; Sanna Melin; [2020]
  Nyckelord :Childbirth experience; quality of couple relationship; feelings about birth and parenthood; transition to parenthood; Förlossningsupplevelse; kvalitet i parrelation; känsla inför förlossning och föräldraskap; transiton till föräldraskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förlossningen kan upplevas som en positiv livshändelse och har betydelse för framtida hälsa, välbefinnande och relation till partner. Förlossningsupplevelsen påverkas av de blivande föräldrarnas förberedelser inför förlossningen och föräldraskapet. LÄS MER

 5. 5. Sveriges Pensionssystem : -Vad påverkar individers pensionsförmögenhet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Anna Gunnelin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med analysen är att jämföra nuvarande pensionssystem med ATP-systemet för genomsnittliga typindivider för att se vilka demografiska egenskaper hos individer som påverkar storleken på deras pension. ATP står för allmänna tilläggspensionen och var det pensionssystem som fanns i Sverige mellan år 1960 och 1999. LÄS MER