Sökning: "existentialism"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade ordet existentialism.

 1. 1. Sekulär ångest i 70-talets klassrum : En extistentiell och novellteoretisk studie av Torgny Lindgrens Skolbagateller medan jag försökte skriva till mina överordnade

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Jennifer Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Torgny Lindgren; Søren Kierkegaard; Begreppet ångest; ångest; sekularisering; existentialism; novellteori; novell; trop; Skolbagateller medan jag försökte skriva till mina överordnade;

  Sammanfattning : Before the publication of the short story collection Skolbagateller medan jag försökte skriva till min överordnade in 1972, Torgny Lindgren's authorship was characterized mainly by political criticism and satire. In both reception and later studies, Skolbagateller has also been seen mainly as a political and satirical work, depicting the bureaucracy and loneliness in the Swedish school system of the 1970s, while Lindgren's later works tend to discuss existentialistic and theological questions. LÄS MER

 2. 2. Att ges rum : En studie om posttraumatiskt växande och känsla av sammanhang

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Wilda Kristiansson; Linus Lenander; [2020]
  Nyckelord :sense of coherence; posttraumatic growth; turning points; resilience; adverse childhood experiences; existentialism; känsla av sammanhang; posttraumatiskt växande; vändpunkter; resiliens; barndomstrauma; existentialism;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur känsla av sammanhang (KASAM) påverkas i vuxenlivet hos individer som farit illa i barndomen. Tidigare forskning tydliggör vilken omfattande problematik det kan vara. Vidare undersöker studien betydelsen av vändpunkter och motståndskraft för posttraumatiskt växande. LÄS MER

 3. 3. An Existential reading of Samuel Beckett's Waiting for Godot

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Engelska

  Författare :Fatimetou Dia; [2020]
  Nyckelord :Existentialism; Samuel Beckett; English; Literature;

  Sammanfattning : The play Waiting for Godot by Samuel Beckett has for a long time been considered one of his best works. Grasping the significance of key factors such as modernity, modernism and historical background is of great importance to situate and contextualise the play. LÄS MER

 4. 4. Kampen att hantera ansvar : En grundad teori om livet med borderline

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Matilda Westerman; Elin Diaby; [2020]
  Nyckelord :borderline; diagnosis; woman; grounded theory; existentialism; responsibility; strategies;

  Sammanfattning : Diagnosen borderline är förknippad med förutfattade meningar om hur individer med diagnosenär. Förståelsen för diagnosen borderline är sprungen ur ett psykiatriskt utifrånperspektiv somkan sägas definiera individen utifrån de symtomkriterier som föreligger. LÄS MER

 5. 5. Den axiella ålderns innebörd : En studie av Karl Jaspers idé om människans kulturella ursprung och existentiella liv i moderniteten

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Robert Astborg; [2020]
  Nyckelord :Jaspers; axial age; consciousness; existentialism; modernity; history of philosophy;

  Sammanfattning : This thesis examines Karl Jaspers' theory of the origin of man in a historical period 2500 years ago.Jaspers believes that it was then that man's current mental and spiritual consciousness was formed and developed. LÄS MER