Sökning: "existentialism"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade ordet existentialism.

 1. 1. Att söka det absoluta. Giacometti, Sartre och konsten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Karin Pegelow Walhammar; [2019-07-05]
  Nyckelord :Alberto Giacometti; Jean-Paul Sartre; konst; existentialism; Paris; de intellektuella; artwork; intellectuals;

  Sammanfattning : This paper is a study over the sculptures and paintings of the swiss artist Alberto Giacometti after 1945 and how he himself and Jean-Paul Sartre describe the influences and meanings of this art. The paper describes the political and resistent movements in Paris during the german occupation and after the war and the intellectual society and milieu of philosophers, writers, artist, gallerists and publishers who met at the cafés of Montparnasse and Saint-Germain-des-Près during the existentialistic movement that Giacometti and Sartre were a part of. LÄS MER

 2. 2. ”Ni är inte bättre än de djur ni dödar.” En existentialistisk läsning av Butcher’s Crossing möter ett ekokritiskt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :David Fredriksson; [2019-04-01]
  Nyckelord :John Williams; Butcher’s Crossing; existentialism; ekokritik; exploatering; Jean-Paul Sartre; Albert Camus; meningen med livet; pastoral; the frontier; amerikansk litteratur;

  Sammanfattning : This paper examines how John Williams novel Butcher’s Crossing can be understood through the perspectives of existentialism and ecocritisism. The novel depicts the Midwestern United States in the early 1870s; Butcher's Crossing is the name of a small isolated hunting city in Kansas, where the novel's protagonist Will Andrews travels. LÄS MER

 3. 3. Uppfattningar av mening i vår samtid : En hermeneutisk studie och tematisk analys av människors nutida uppfattningar om mening

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Deniz Hasanov; Anton Lodén; [2019]
  Nyckelord :Meaning; hermeneutics; thematic analysis; existentialism; positive psychology; Mening; hermeneutik; tematisk analys; existentialism; positiv psykologi;

  Sammanfattning : Denna studie är en undersökning av hur människor beskriver mening utifrån sig själva i förhållande till vår samtid. För detta ändamål berörs psykologiska områden som existentiell-, positiv- och religionspsykologi samt delar av religion och existentiell filosofi. LÄS MER

 4. 4. Getting out of Strange Spaces : A Reconstructive Reading of Paul Auster’s Oracle Night

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Engelska

  Författare :Cia Gustrén; [2019]
  Nyckelord :critique; deconstruction; desubjectification; estrangement; existentialism; literary theory; narratology; postmodernism; reconstruction; strange spaces; subjectivity; subjectification; thematic analysis; themes; thematic units; thematic motifs; writing;

  Sammanfattning : As the title of this essay suggests, Paul Auster’s 2003 novel Oracle Night is studied with regard to what is here considered to be a search for a way out of estrangement. This search, as narrated from the point of view of the protagonist, is followed by a certain recognition of the limits of human existence – which may be essentially meaningless but is nevertheless portrayed as an intentional state of being, not least through the act of writing as a means of subjectification. LÄS MER

 5. 5. Riskerfarenhet som resurs : En Grundad Teori inom riskfyllda yrkesområden

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mikael Töyrä; [2019]
  Nyckelord :riskerfarenhet som resurs; existentialism; riskrelaterade yrkesområden; grundad teori;

  Sammanfattning : Risken för att vara med om en fysisk arbetsrelaterad olycka är något som arbetare inom bland annat industri och byggarbeten ofta är utsatta för. Denna studies fokus är att finna en grundkategori hos yrkesaktiva inom fem olika riskrelaterade yrkesområden inom bygg och industri och undersöka riskens omfång. LÄS MER