Sökning: "customer choice systems"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden customer choice systems.

 1. 1. ”Maten är kass, men lärarna är snälla” : Recensioner av gymnasieskolor - ett beslutsunderlag för gymnasievalet på skolmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mohammed Barakat; Rolf Östergren; [2019]
  Nyckelord :School; high school; secondary school; upper secondary school; review; reviews; rating system; review texts; rating; ratings; devolution; decentralization; municipalization; independent education reform; school reform; school choice; customer choice systems; customer choice models; voucher system; check system; school vouchers; freedom of choice; discourse; market discourse; marketization; market-oriented education system; market school; market; school marketing; school market; schools marketing; school information; school reviews; student reviews; open house; exit; voice; information society; information problems; information asymmetry; identity; identity creation; segregation; school segregation; content analysis; discourse analysis; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; liquid modernity; the risk society; Skola; skolan; gymnasiet; gymnasium; gymnasieskola; gymnasieskolan; gymnasieskolor; recension; recensioner; recensionssystem; recensionstext; recensionstexter; betyg; recensionsbetyg; omdöme; omdömen; decentralisering; decentraliseringen; kommunalisering; kommunaliseringen; friskolereform; friskolereformen; skolreformer; skolval; kundval; kundvalssystem; kundvalsmodell; kundvalsmodellen; vouchersystemet; vouchersystem; voucher; checksystem; skolpeng; valfrihet; valfriheten; skolval; skolvalet; gymnasieval; gymnasievalet; frisökning; diskurs; marknadsdiskurs; marknadisering; marknadsanpassad; marknadsanpassning; marknadsskola; marknadsskolan; skolmarknad; skolmarknaden; skolors marknadsföring; skolinformation; skolrecensioner; elevrecensioner; öppet hus; gymnasiemässa; sorti; sorti-strategi; protest; exit; voice; informationssamhälle; informationssamhället; informationsproblem; informationsproblemet; informationsasymmetri; identitet; identitetsskapande; segregation; skolsegregation; innehållsanalys; diskursanalys; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; den flytande moderniteten; risksamhället;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för vad det är elever som söker till gymnasieskolan kan tänkas möta då de läser recensionstexter. Syftet är således att kartlägga recensionssystemets omfattning och innehåll kvantitativt; vad som tas upp i recensionstexterna, samt att undersöka hur recensionstexterna är konstruerade. LÄS MER

 2. 2. Analytical tool for electromechanical actuators for primary and secondary flight control systems : Optimization of the initial design of the EMA using parametric sizing models

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Albin Linderstam; [2019]
  Nyckelord :EMA; electromechanical actuators; three-phase synchronous permanent magnet motor; power-offbrake; two-stage planetary gear; ball screw; Saab Avionics Systems;

  Sammanfattning : The number of flights have increased by 80% between 1990 and 2014, and the demand for air travel continues to increase. Even though the aviation sector contributes to economical and social benefits, it still affects the climate change [1]. LÄS MER

 3. 3. Standardization and modularization of Handling system : Optimization of choice of roller conveyors andloading / unloading tables for beam handling

  Master-uppsats,

  Författare :Giulia Corti; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This project was commissioned by Ficep S.p.a. and performed in the field of product development with the aim of developing a method for the revision of product architectures in standardized modular configurations. LÄS MER

 4. 4. Kriterier för automation vid inlagring : Ett beslutsunderlag i valet av artikelplacering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Simon Svensson; Adam Wadsten; [2019]
  Nyckelord :AS RS; AutoStore; Inlagring;

  Sammanfattning : The role of warehouse in the value stream, plays a significant part in how well a company can satisfy the requirements of a customer. To be able to support the demand of the customers, production companies are forced to produce a bigger variety of models in the product range, which results in an increasing assortment. LÄS MER

 5. 5. Hållbara ytbeläggningar i parkeringshus : En undersökning av olika beläggningssystem efter 5 till 10 års drift

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jacky Jin; Artur Matskin; [2019]
  Nyckelord :Parking facilities; Concrete structure; Coating; Pretreatment; Placement; Chlorides; Cracks; Damage.; Parkeringsanläggningar; Betongkonstruktion; Ytbeläggning; Förbehandling; Utläggning; Klorider; Sprickor; Skador.;

  Sammanfattning : Parkeringsanläggningar utsätts ständigt av belastningar från körande fordon och kloridangrepp under vinterperioden. Påföljden av det blir kostsamma skador på betongkonstruktionen, främst vid uppkomna sprickor. Kloridinträngning medför att armeringsjärnen korroderar och försvagar underliggande betongkonstruktionen. LÄS MER