Sökning: "customer choice systems"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden customer choice systems.

 1. 1. ”Maten är kass, men lärarna är snälla” : Recensioner av gymnasieskolor - ett beslutsunderlag för gymnasievalet på skolmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mohammed Barakat; Rolf Östergren; [2019]
  Nyckelord :School; high school; secondary school; upper secondary school; review; reviews; rating system; review texts; rating; ratings; devolution; decentralization; municipalization; independent education reform; school reform; school choice; customer choice systems; customer choice models; voucher system; check system; school vouchers; freedom of choice; discourse; market discourse; marketization; market-oriented education system; market school; market; school marketing; school market; schools marketing; school information; school reviews; student reviews; open house; exit; voice; information society; information problems; information asymmetry; identity; identity creation; segregation; school segregation; content analysis; discourse analysis; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; liquid modernity; the risk society; Skola; skolan; gymnasiet; gymnasium; gymnasieskola; gymnasieskolan; gymnasieskolor; recension; recensioner; recensionssystem; recensionstext; recensionstexter; betyg; recensionsbetyg; omdöme; omdömen; decentralisering; decentraliseringen; kommunalisering; kommunaliseringen; friskolereform; friskolereformen; skolreformer; skolval; kundval; kundvalssystem; kundvalsmodell; kundvalsmodellen; vouchersystemet; vouchersystem; voucher; checksystem; skolpeng; valfrihet; valfriheten; skolval; skolvalet; gymnasieval; gymnasievalet; frisökning; diskurs; marknadsdiskurs; marknadisering; marknadsanpassad; marknadsanpassning; marknadsskola; marknadsskolan; skolmarknad; skolmarknaden; skolors marknadsföring; skolinformation; skolrecensioner; elevrecensioner; öppet hus; gymnasiemässa; sorti; sorti-strategi; protest; exit; voice; informationssamhälle; informationssamhället; informationsproblem; informationsproblemet; informationsasymmetri; identitet; identitetsskapande; segregation; skolsegregation; innehållsanalys; diskursanalys; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; den flytande moderniteten; risksamhället;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för vad det är elever som söker till gymnasieskolan kan tänkas möta då de läser recensionstexter. Syftet är således att kartlägga recensionssystemets omfattning och innehåll kvantitativt; vad som tas upp i recensionstexterna, samt att undersöka hur recensionstexterna är konstruerade. LÄS MER

 2. 2. Konsumenternas krav på flexibilitet i order- och leveransprocessen inom E-handeln : En fallstudie på PostNord Ljungby Strålfors

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Melita Gredelj; Marcus Källberg; Emine Sadikaj; [2018]
  Nyckelord :Flexibilitet; Krav; Order - och leveransprocess; 3PL-leverantör; 3PL-kunder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flexibilitet eller förmågan att reagera på osäkerhet i omgivningen utan att det medför brister i tid, ansträngning, kostnader eller prestationer, har blivit allt viktigare. Flexibilitet i en leverans innebär att företagen ska ha förmågan att genomföra förändringar i en pågående leverans för att uppfylla konsumentens behov. LÄS MER

 3. 3. Product standardization to reduce lead time to meet customer demand in glulam manufacturing industry.

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Francis Shine; Akhildas Mohandas; [2018]
  Nyckelord :Production Standardization; High variance low volume;

  Sammanfattning : Standardization is Organizing and showcasing a manufacturing firm’s product or potentially benefits abroad are confronted with the choice of whether to institutionalize or adjust their product variants which simply means “one size fits all” method (Lundeteg, 2012). As industrial revolution was in peak many manufacturing industries around the world moved from mass production to mass customization. LÄS MER

 4. 4. Småskalig eller industriell tvätt och hantering av sängkläder inom hotellbranschen : En jämförelse i miljöbelastning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Erica Johansson; Anne Dennisson; [2018]
  Nyckelord :Industrial laundry; small-scale laundry; textile services; cotton; polycotton; Industritvätt; småskalig tvätt; textilservice; bomull; polycotton;

  Sammanfattning : Hotellbranschen är en konstant växande verksamhet och med fler sängar att bädda tillkommer fler lakan att tvätta. Idag kan hotell välja att använda sig utav externa tvätterier som hämtar upp, tvättar och levererar rena sängkläder men kan även välja att själv tvätta sängkläderna lokalt på hotellet. LÄS MER

 5. 5. Modernisering av belysningsanläggning för kontorslokal

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Ali Chmeis; Mahmoud Halaoui; [2017]
  Nyckelord :Belysning; energiförbrukning;

  Sammanfattning : Belysning är ett stort behov i vårt dagliga liv. De senaste åren har utvecklingen inom belysningsområdet uppnått markanta förbättringar gällande energiförbrukningen, ljusstyrkan, miljöaspekten och livslängden för ljuskällor. Äldre belysningsanläggningar fasas ut och ersätts numera med LED-lampor. LÄS MER