Sökning: "partnering"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade ordet partnering.

 1. 1. The Data Scientist: A Cuckoo in the Management Accountant's Nest?

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Christoph Beis; Andreas Friedrich; [2019]
  Nyckelord :Business Intelligence Analytics; Business Partner; Data Scientist; Jurisdictional Competition; Management Accounting;

  Sammanfattning : Data Science has been one of the most used buzzwords on corporate agendas in recent years and with it, a new professional, the data scientist, has entered the organizational stage. Surprisingly, Management Accounting literature has not investigated the role of data scientists and their interactions with management accountants so far. LÄS MER

 2. 2. Samverkansoptimering i projekteringsfasen

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Eric Djäken; Karin Norell Bergendahl; [2019]
  Nyckelord :partnering agreements; collaboration; collaboration; design process; boundary drawing; division of responsibility; construction process; working method; financial incentives; partneringavtal; samarbete; samverkan; projektering; gränsdragningar; ansvarsfördelning; byggprocess; arbetssätt; ekonomiskt incitament;

  Sammanfattning : Relationen mellan entreprenörer och beställare i byggbranschen har ofta en brist på tillit vilket är ogynnsamt både för projekten och den involverade personalen. Mycket tid läggs på att hantera tvister och det finns ett antagande att parterna är ute efter att lura varandra till egen vinning. LÄS MER

 3. 3. Samverkan inom anläggningsbranschen : En studie om arbetsformens framgångsfaktorer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Robin Jordebo; [2019]
  Nyckelord :samverkan; partnering; entreprenadformer; ledarskap;

  Sammanfattning : For over 20 years Collaborative project has been used extensively in major construction projects. The aim of this study, together with Birka Markbyggnad AB, has been to investigate the success factors, risks, pros and cons with a focus on contract forms and leadership. LÄS MER

 4. 4. Partnering i byggprojekt - Framtidens samarbetsform?

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Hanna Kram; [2019]
  Nyckelord :Partnering; kommunikation i byggbranschen;

  Sammanfattning : Bristande kommunikation kostar byggbranschen i Sverige flera miljarder (SEK) varje år. I genomsnitt beräknas varje enskilt projekt bli ca 13 % dyrare än tänkt på grund av fel vid informationsdelning mellan aktörer delaktiga i projektet. LÄS MER

 5. 5. Samarbete mellan huvudentreprenör och underentreprenör - Centrala faktorer och långsiktiga relationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Marie Persson; [2019]
  Nyckelord :Produktionsprocessen; Partnering; Lean Construction; Huvudentreprenör; Underentreprenör; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Huvudentreprenörer anlitar idag underentreprenörer i större utsträckning än vad det har gjorts tidigare i bygg- och anläggningsbranschen. Underentreprenörer anlitas för att utföra speciella moment i ett projekt där det krävs spetskompetens samt för att stärka upp med arbetskraft hos huvudentreprenören. LÄS MER