Sökning: "bra ledare är som"

Visar resultat 1 - 5 av 215 uppsatser innehållade orden bra ledare är som.

 1. 1. Kvalitet i kundmötet : Det strategiska arbetet med skapande och säkerställande av kvalitet i företag med hög andel deltidsanställda

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lisa Levander; Ida Persson; [2018]
  Nyckelord :Kundmöte; kvalitet; deltidsanställda;

  Sammanfattning : Konkurrensen på den globala marknaden blir allt hårdare och det ställer högre krav på den kvalitet företag erbjuder sina kunder. Ett ögonblick där kunden bedömer ett företags servicekvalitet är kundmötet, där företag och kund interagerar med varandra. LÄS MER

 2. 2. Det ska va kul och smitta av sig : En kvalitativ studie om ledarskapskonsulters attityder kring emotionell intelligens och ledarskap

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Liv Ranweg; [2018]
  Nyckelord :Leadership; emotional intelligence; leadership training; group development; Ledarskap; emotionell intelligens; ledarskapsutbildning; grupputveckling;

  Sammanfattning : Emotionell intelligens (EI) i relation till ledarskap och organisatorisk effektivitet studeras allt mer och börjar anses mer viktigt. I denna studie redovisas ledarskapskonsulters attityder till EI och ledarskap. LÄS MER

 3. 3. Att tävla eller inte tävla, det är frågan : En studie om varför unga längdskidåkare i Dalarna slutar tävla

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap; Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Hanna Barkegren; Minna Sunesson; [2018]
  Nyckelord :Sports; Cross-country skiing; Young adolescence; Drop out; Competition; Idrott; Längdskidor; Barn och ungdomar; Avhopp; Tävling;

  Sammanfattning : Aim This study aimed to investigate at what age young adolescence in Dalarna stops competing in cross-country skiing. Furthermore, to explore possible reasons to why they decide to stop competing. Method To answer the aim a mixed-method was applied. LÄS MER

 4. 4. Hållbart ledarskap : En studie av den psykosociala arbetsmiljön hos chefer. Är det någon som tänker på chefernas psykosociala arbetsmiljö?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Maud Wigren; [2018]
  Nyckelord :sustainable leadership; leadership; psychosocial work environment; stress; burnout; hållbart ledarskap; ledarskap; psykosocial arbetsmiljö; stress; utbrändhet;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka om de rätta förutsättningarna finns för att bedriva ett hållbart ledarskap, samt att undersöka hur cheferna på det aktuella företaget ser på sin psykosociala arbetsmiljö. För att undersöka syftet har en kvalitativ metod använts, där intervjuer utgjorde metoden för datainsamlingen. LÄS MER

 5. 5. Uppfattning av ledarskap : Skillnader och likheter mellan män och kvinnor i ledarpositioner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Noor Al-Najafi; Navdeep Malhi; [2018]
  Nyckelord :Gender; Leadership; Way of Working and Perception; Kön; Ledarskap; Arbetssätt och Uppfattning;

  Sammanfattning : Today organizations need different strategies and models that can help them to lead and being led to success. Throughout the years there have been discussions about what leadership should be enforced within organizations to increase efficiency. LÄS MER