Sökning: "bra ledare är som"

Visar resultat 1 - 5 av 254 uppsatser innehållade orden bra ledare är som.

 1. 1. Motivation och motion - En kvalitativ intervjustudie med 12 elever i grund- och gymnasiesärskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anneli Arvidsson; Hanna Gustafsson; Roger Johansson; [2020-06-23]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; motivation; elevperspektiv; grundsärskola; gymnasiesärskola; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Syfte:Studien beskriver hur elever i grund- och gymnasiesärskolan ser på fysisk aktivitet ur ett motivationsperspektiv. Personer som har intellektuell funktionsnedsättning är en grupp i samhället som har sämre hälsa och är mindre fysiskt aktiva än andra. LÄS MER

 2. 2. Digital förändring i förhållande till kommunikation : En fallstudie om en digital transformation i en kommun

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Evelina Nilsson; Hannah Brandt; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; kommunikation; förändring; informationslogistik;

  Sammanfattning : Vi befinner oss mitt i utvecklingen mot ett digitalt samhälle med nya kommunikationssätt, ny teknik och nya möjligheter. Digitalisering är inte längre enbart en IT-fråga utan handlar om kommunikation, utveckling och förändring. LÄS MER

 3. 3. Coulomb drag in parallel nanowires

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :David Dai; [2020]
  Nyckelord :Coulomb drag; nanowire; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : In this project the transport phenomenon Coulomb drag is studied in a 1D system comprised of two nanowires in parallel. Specifically, a driving current across the active wire generated a drag current in the passive wire, and we studied how Coulomb drag influenced both the driving and drag currents. LÄS MER

 4. 4. Rena händer kan rädda liv : En litteraturöversikt som beskriver vilka faktorer som påverkar att följsamheten till handhygien brister

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Viktor Wester; Albert Ruhani; [2020]
  Nyckelord :följsamhet; handhygien; kunskap; sjuksköterska; vårdrelaterade infektioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Handhygien är det mest effektiva sätter för förebyggandet av vårdrelaterade infektioner. Trots sjuksköterskans kunskap om varför vårdrelaterade infektioner förekommer förblir följsamheten till handhygien svag. Genom att identifiera varför följsamheten är svag behövs faktorer identifieras. LÄS MER

 5. 5. Den moraliska ledaren : En studie om kulturella föreställningar om ledarskap som de framträder i självhjälpslitteratur för ledare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :kajsa westberg; Malva Kempe; [2020]
  Nyckelord :ledarskap; ledare; självhjälpslitteratur; populärkultur; auktoritet; idealtyp; ideal ledare;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker en kulturell föreställning om vad som kännetecknar en bra ledare, såsom den kommer i uttryck i självhjälpslitteratur för ledare. Självhjälpslitteratur för ledare indikerar vilken funktion ledarskap har i den samtida kulturen samt hur de framställs som goda ledare. LÄS MER