Sökning: "vård och omsorg"

Visar resultat 1 - 5 av 727 uppsatser innehållade orden vård och omsorg.

 1. 1. Hälsoscheman inom vård och omsorg : Det konfliktfyllda kommunala förändringsarbetet: En kvalitativ studie av schemaförändring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Nilsson; Hanna Koivisto; [2022]
  Nyckelord :Health-Schedule; Recovery; SKR; Flexibility; Healthcare Industry; Scheduling; Hälsoschema; Återhämtning; SKR; Flexibilitet; Vårdsektorn; Schemaläggning;

  Sammanfattning : Hälsoscheman är ett relativt nytt fenomen, som hade sitt startskott 2016 i form av ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner och Kommunal kallat Heltidsresan. Syftet med projektet var att stärka välfärdens kompetens och instifta heltid som norm. LÄS MER

 2. 2. Anhörigas upplevelser av att ge omsorg till en kvinnlig familjemedlem med bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Anya Hägglund; Emilia Jandér; [2022]
  Nyckelord :Breast cancer; experience; family caregiver; relative care.; Anhörigomsorg; anhörigvårdare; bröstcancer; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är idag den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor globalt. När en kvinna drabbas av bröstcancer tar ofta anhöriga ett stort ansvar för kvinnans omsorg i hemmet. Problematiken med anhörigomsorg är att anhörigas förutsättningar för att ge omsorg ser olika ut och att deras egen hälsa riskerar att påverkas. LÄS MER

 3. 3. Operationsteamets erfarenheter av icke-tekniska färdigheter för att undvika vårdskador : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Marléne Kimby Eklund; Erika Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :Communication; non-technical skills; literature review; surgery; teamwork; medical injuries; Icke-tekniska färdigheter; kommunikation; litteraturstudie; operation; teamarbete; vårdskador.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdskador drabbar ungefär 3–16% av samtliga sjukhusvårdade patienter, där 10–20 % uppstår till följd av en operation. Operationsteamet besitter flera icke-tekniska färdigheter, men vilka är av mest betydelse för att kunna undvika vårdskador under en operation. LÄS MER

 4. 4. Crowding på akutmottagning och påverkan på omvårdnaden

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ann-Cathrin Leviné Ericson; Johanna Yrjölä-Kuortti; [2022]
  Nyckelord :Emergency room; Crowding; Missed care and nursing indicators; Akutmottagning; Crowding; Missad omvårdnad och omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Crowding på akutmottagningar är ett problem som pågått under flera år och som kan leda till ökade omvårdnadsåtgärder till patienter som stannar kvar på akutmottagningen i väntan på en vårdplats. Många av dessa patienter är gamla och sköra och med ett stort omvårdnadsbehov. LÄS MER

 5. 5. Stress och coping inom vård och omsorg : En kvantitativ studie som söker svar på skillnader mellan arbetsplatser och yrkesgrupper

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Kicki Westergren; Johan Stenlund; [2022]
  Nyckelord :Stress; Work Locus of Control; Coping strategies; Healthcare professionals; Stress; Work Locus of Control; Copingstrategier; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att kvantitativt undersöka om det fanns skillnader på upplevd stress och coping mellan olika arbetsplatser och yrkesgrupper inom vård och omsorg. Genom självskattning har tre validerade enkäter som handlar om stress, coping och work locus of control (WLoC) sammanställts till en enkät som bland annat delats i sociala media. LÄS MER