Sökning: "nordiska institutionen"

Visar resultat 1 - 5 av 1123 uppsatser innehållade orden nordiska institutionen.

 1. 1. Som om blev bleve blir : Om komparativa konditionala bisatsers variation och förändring i verbform och inledare under 1900-talet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Adam Johansson; [2023]
  Nyckelord :1900-talssvenska; komparativa konditionala bisatser; konjunktiv; som att; som om; språkförändring; tempusförskjutning;

  Sammanfattning : De komparativa konditionala bisatserna kännetecknas av två stora förändringar under 1900-talet: dels börjar tempusförskjutningen försvinna på allvar, dels får inledaren som om allt hårdare konkurrens av som att. Denna uppsats syftar därför till att kartlägga komparativa konditionala bisatsers variation och förändring i verbform och inledare under 1900-talet. LÄS MER

 2. 2. Spin-offs och långsiktig överavkastning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hampus Sundén; Albin Anderson; Filip Westin; [2023]
  Nyckelord :Spin-off; Långsiktig överavkastning; BHAR; Multipel regression; Nordiska marknaden; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Den fogliga fiktionsprosan : Nominalfrasen under det moderna genombrottet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Alva Bäcklund; [2023]
  Nyckelord :korpusstilistik; det moderna genombrottet; modern nysvenska; modernism; språkförändring; fiktionsprosa; stilnivellering; colloquialization; Rosen på Tistelön; Psykologiska gåtor 3; Blå blommor; Tidens kvinnor; syntaktisk komplexitet; grafisk mening; nominalfras;

  Sammanfattning : Med avstamp i en korpus bestående av svensk fiktionsprosa utgiven 1809–1930 studeras språkförändring innan, under och efter det moderna genombrottet. Utifrån en hypotes om att förändringar sker framför allt på frasnivå kartläggs nominalfrasens utveckling med avseende på längd och komplexitet. LÄS MER

 4. 4. Det betydelsefulla skrivandet : En enkätstudie av socionomers skrivande i utbildning och arbetsliv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Nils Petter Hansson; [2023]
  Nyckelord :Textanpassning; skrivande; skrivpraktiker; yrkesskrivande; socionomer;

  Sammanfattning : Skrivande är en vanligt förekommande uppgift för socionomer i arbetslivet. Skrivandet utgörs av flera olika textgenrer som bland annat utredningar, journalanteckningar och rapporter. LÄS MER

 5. 5. En symbolisk lagstiftning : En kritiskt diskursteoretisk utmaning av religionsfrihetens gränser och eventuell nytolkning av dess innebörd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Oskar Myrberg; [2023]
  Nyckelord :Runor; Nordiska motståndsrörelsen; Svenskarnas parti; Tyr-runan; Skräckhjälmen; Religionsfrihet; Yttrandefrihet;

  Sammanfattning : The purpose of this critical discourse analysis study is to analyse Swedish and international legislation to determine if it is possible to restrict the use of religious symbols among extreme right movements. To contextualise the analysis material it is prudent to describe the rise and development of Nordic neo-paganism and its connections to extreme right movements. LÄS MER